طرح توجيهي (صيفي جات گلخانه اي) توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه

طرح توجيهي (صيفي جات گلخانه اي)
توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه

( ۱۵صفحه)  pdf

خلاصه طرح:
موضوع طرح:
دستگاه صادره كننده مجوز:
ظرفيت اسمي توليدات: ۴۸۶٫۵ تن
نوع توليدات:
تعداد شاغلين: ۷ نفر
سرمايه گذاري كل طرح: ۱۴۳۴٫۲۹ ميليون ريال
سرمايه گذاري ثابت: ۱۳۶۶٫۴۸ ميليون ريال
سرمايه در گردش: ۶۷٫۸۲ ميليون ريال
درآمد ساليانه: ۱۳۰۴٫۴۵ ميليون ريال
سود ويژه: ۳۶۳٫۰۳ ميليون ريال
دوره بازگشت سرمايه: ۳٫۶ سال
نرخ بازدهي سرمايه: % ۲۷٫۹ درصد
مشخصات سرمايه گذاري طرح:
وزارت جهاد كشاورزي
توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه
(صيفي جات گلخانه اي)
خيار، گوجه فرنگي و بادمجان گلخانه اي

…………………………………….

……………………………..

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

ده + 10 =

0