شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تأثیرگذاری تبلیغات اینترنتی برای سازمان ها (مطالعه موردی: بانک ملت)

دانلود پروپوزال آماده: شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تأثیرگذاری تبلیغات اینترنتی برای سازمان ها (مطالعه موردی: بانک ملت)

 

دانلود پروپوزال آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال اصلی و پروپوزال روش تحقیق و آماده کردن پایان نامه، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

 

 

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

یکی از ابزارهای بازاریابی که در صورت اجرای موفق و موثر می تواند منجر به نائل شدن سازمان به اهدافش شود، تبلیغات اثربخش است. در محیط رقابتی بازارهای امروزی، هزینه تبلیغات از طریق مختلف در حال افزایش بوده و همزمان اثربخشی این تبلیغات به علت رقابت شدیدی که بین عرضه کنندگان کالاها و خدمات مختلف و یا مشابه وجود دارد، در حال کاهش یافتن است. یکی از مسائل بسیار مهم در قلمرو تبلیغات، ارزیابی اثربخشی تبلیغات و تعیین عوامل موثر بر آن است . یکی از شاخص هاي سنجش موفقیت در هر سازمانی، میزانی است که آن سازمان اهداف خود را محقق می سازد. در این جا موفقیت هر سازمان با توجه به خود آن سازمان تعیین می شود. این رویکرد در ادبیات مدیریت تحت عنوان اثربخشی عبارت است از درجه یا میزانی که سازمان به هدف هاي موردنظر خود دست می یابد (حمیدی زاده و یزدانی، ۱۳۹۰).

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

حمیدی زاده و نوریان (۱۳۹۲) فرآیند اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بر جذب مشتریان را در بانک صادرات مورد بررسی قرار دادند. هدف مطالعه آنها کسب آگاهی از میزان و چگونگی اثربخشی ارزش آفرینی تبلیغات تلویزیونی این بانک می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان بانک صادرات در مراکز استانی کل کشور بوده است. نتایج آنها نشان داد که تبلیغات اثربخش بانک صادرات بر آگاهی، ادراک، متقاعد کردن مخاطبین و اقدام به خرید آنها تأثیر معنی داری داشته است و در مجموع تبلیغات تلویزیونی بانک صادرات بر جذب مشتریان اثربخش بوده است.

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

هدف اصلی:

بررسی مهم ترین عوامل موثر بر تأثیرگذاری تبلیغات اینترنتی برای بانک ملت

اهداف فرعی:

۱- بررسی اثر توسعه زیرساخت فناوری اطلاعات بر تأثیرگذاری تبلیغات اینترنتی برای بانک

…………………………………..

………………………………..

۵- فرضيه‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۷- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۸- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۹- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دوازده − نه =

0