سبک دلبستگی و خود تنظیمی: چگونه الگوهای ما در روابط منعکس کننده سبک های انگیزشی گسترده تر می باشد.

Attachment style and self-regulation: How our patterns in relationships reflect broader motivational styles (2015)

سبک دلبستگی و خود تنظیمی: چگونه الگوهای ما در روابط منعکس کننده سبک های انگیزشی گسترده تر می باشد

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نوزده + 20 =

0