سئوالات آزمون استخدامی بانک تجارت

سئوالات آزمون استخدامی بانک تجارت

(۲۳ صفحه)  pdf

زبان و ادبیات فارسی
هوش به چه معنی است؟ «… و را در جهان هوش بر دست کیست » ۱٫ در مصراع
۳) اندیشه ۲) مرگ ۳) میل و علاقه ۴) علم و آگاهی
به ترتیب، کدام است؟ « شیم، استلام – عنا » ۲٫ معنی واژه هاي
۱) سرزنش – بوي ها – سپاس ۲) درود فرستادن – اندیشه ها – گردن کشی
۳) خوي ها – بوسیدن – رنج ۴) سربرآوردن – سنگهاي قیمتی – مبل
۳٫ نویسنده ي کدام اثر در برابر آن، درست مطرح نشده است؟
۱) اسرارالتوحید-ابوسعید ابی الخیر ۲) قصص قرآن – ابوبکر عتیق نیشابوري
۳) قصص الانبیاء – ابواسحاق نیشابوري ۴) سیاست نامه – خواجه نظام الملک

………………………….

…………………………

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

5 + 16 =

0