ریسک کاهش کیفیت درآمد

The risk of earnings quality impairment (2014)

ریسک کاهش کیفیت درآمد

توضیحات: ۱۱ صفحه انگلیسی، ۱۵ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

در این مقاله به مرور آن دسته از مطالعات گذشته می پردازیم که زمینه ساز پی بردن به مفاهیم کیفیت درآمد بوده است. به این منظور تعاریف متعدد کیفیت درآمدها ارائه شده و در مورد نمایه های بکار در ادبیات عملی جهت سنجش کیفیت درآمدها بحث شده است. مطالعات قبل به اندازه گیری کیفیت درآمدها با استفاده از ویژگیهای دسته جات زمانی مربوط به درآمد مشتمل بر تداوم درآمد، قابلیت پیش بینی، بجایی و فرّار بودن در ارتباط با تعهدات جریان های نقدی آتی پرداخته و ارتباط درآمد با متریک های کالای بازار را همچون قیمت کالا و بازگشت و ارزیابی سطح تعهدات اختیاری مورد توجه قرار داده است. در واقع حوزه ادبی بحث بر آن تأکید می کند که کیفیت درآمد اهمیت بسزائی دارد چرا که رقم درآمد بطور متداول در بسیاری از توافقهای قراردادی و تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری مورد توجه قرار می گیرد.

کلیدواژه ها: کیفیت درآمد، تداوم درآمد، قابلیت پیش بینی، بجا بودن، فرّار بودن

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۲۰۱۶ تومان)

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هفت + هشت =

0