روش AHP فازی برای انتخاب تامین کننده: مورد مطالعه در شرکت جیر موتور

A FUZZY AHP APPROACH FOR SUPPLIER SELECTION PROBLEM: A CASE STUDY IN A GEARMOTOR COMPANY (2013)

روش AHP فازی برای انتخاب تامین کننده: مورد مطالعه در شرکت جیر موتور

توضیحات: ۱۳ صفحه انگلیسی، ۱۲ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

انتخاب کالا یکی از مهمترین کاربردهای بخش خرید است. کارخانه ها با انتخاب بهترین کالاها میتوانند در هزینه مواد صرفه جویی کنند و رقابت را افزایش دهند. گرچه این تصمیم گیری زمانی که چند کالا وجود داشته باشد، معیارهای متناقض زیاد باشند، و پارامترها دقیق نباشند، کار پیچیده ایست. علاوه بر این عدم قطعیت و ابهام در نظر کارشناسان، بزرگترین مشکل است. بنابراین استفاده ی گسترده از معیارهای متعدد در تصمیم گیری، ابزار AHP فازی را بوجود می آورد که میتواند بعنوان روشی برای مشکل انتخاب کالا مطرح شود. این مقاله کاربرد AHP فازی را در شرکت جیر موتور نشان میدهدکه بهترین کار را با توجه به معیارهای انتخاب شده تعیین کرده است. نقش این مطالعه تنها کاربرد متادولوژی AHP فازی برای مشکل انتخاب کالا نیست، بلکه ارایه ی مروری جامع بر مقالات مربوط به مشکلات تصمیم گیری در مورد چند معیار است. علاوه بر بیان واضح و عددی مراحلAHP فازی ، این تحقیق میتواند یک راهنمایی برای متادولوژی قابل اجرا برای مشکلات تصمیم گیری در مورد چند معیار باشد.

اصطلاحات کلیدی

انتخاب کالا، AHP فازی، تصمیم گیری در مورد چند معیار

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۹۰۰۰ تومان)

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

8 − 7 =

0