روشهای تربیت دینی

روشهای تربیت دینی

(۱۳ صفحه ورد)

فهرست مطالب :

عنوان :                                                                         صفحه :

مقدمه  ……………………….. ۱

تربیت دینی ……………………. ۲

روش تقلیدی ……………………. ۳

روش تربیت تلقینی ………………. ۴

روش تربیت تدریجی ………………. ۵

روش تربیت غیر مستقیم……………. ۶

روش تربیت الگویی ………………. ۷

روش تربیت عملی ………………… ۹

نتیجه گیری ……………………. ۱۱

پی نوشت ها ……………………. ۱۲

 

 

مقدمه :

یكی از گستره‏ها در «تربیت دینی‏» استفاده از روش (Method) هایی است كه نه تنها شایسته، بلكه بایسته است كه در تربیت‏دینی مربیان و فراگیران – بویژه نوجوانان، جوانان، دانش‏آموزان و دانشجویان – به كار گرفته شود و استفاده از روش‏های‏تربیتی صحیح، از اصول و مبانی مهمی است كه همه دست اندركاران مسایل‏تربیتی نوجوانان و جوانان باید به آن………………………………………………………………….

………………………………………………………………

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

8 − 3 =

0