رهبری، سبک رهبری، رهبری تحول آفرین (تحول گرا)، عدالت سازمانی،

متغیرها: رهبری، سبک رهبری، رهبری تحول آفرین (تحول گرا)، عدالت سازمانی،

توضیحات: ۱۸ صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه مدیریت، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

رهبری

– مقدمه

رهبری موضوعی است که از دیرباز نظر محققان و عموم مردم را به خود جلب کرده است. شاید علت جذابیت گسترده رهبری این باشد که رهبری، فرآیندی بسیار اسرارآمیز است که در زندگی همه افراد وجود دارد. در اکثر موارد، دانشمندان علوم رفتاری کوشیده اند تا بدانند بر اساس چه ویژگی ها، تواناییها، رفتارها، منابع قدرت یا با تکیه بر چه جنبه هایی از موقعیت، توان رهبر در تأثیر بر پیروان و تحقق اهداف گروهی را می توان تعیین کرد. ( امیرکبیری و همکاران ، ۱۳۸۵ : ۱۱۸ )………..

…………..

-سبک رهبری

نحوه استفاده رهبر از قدرت و نفوذ خود را، سبک رهبری می گویند که با عنایت به نوع و ماهیت تئوری های ارایه شده سبک های متعدد و متفاوتی در رهبری ارایه و به وجود آمده است، مهمترین آنها عبارتند از: سبک مشارکتی، سبک دستوری، سبک تفویض کننده اختیار، سبک حمایتی، سبک وظیفه گرا، سبک توفیق گرا، سبک معنوی، سبک خدمتگزار، سبک تحول آفرین. (ناظریانی،  ۱۳۸۹ ، ص ۲۱ )

………………..

-سبک رهبری تحول آفرین

سبک رهبري تحو ل گرا در نظریات جدید به عنوان یکی از سبک هاي رهبري اثربخش شناخته شده است. (نورشاهی ؛۳۸۸ ، ص ۱۶۴ ) برنز رهبري تحول آفرين را به عنوان فرايندي كه در آن رهبران و پيروان يكديگر را به سطوح بالاتري از اخلاق و انگيزش سوق مي دهند، تعريف مي نمايد  ( حسینی و همکاران ؛ ۱۳۸۹ ، ص ۵۸ )………………

……………….

– تعریف رهبری تحول آفرین

…………

– مدیر در نقش رهبری تحول گرا

……………

– رهبری مبادله ای( رهبری تبادلی)

………….

– پاداش­هاي مشروط[۱]

…………..

– مديريت بر مبناي استثناء[۲]

……………

الف) مديريت بر مبناي استثناء(فعال)[۳]

………..

ب) مديريت بر مبناي استثناء (منفعل)[۴]

…………….

رهبري عدم مداخله گر

…………

– رهبري تحول آفرين و اثربخشي رهبر / تيم

………….

– ابعاد رهبری تحول گرا

………….

– رهبری تحول آفرین و اعتماد به رهبر.

…………

-رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی

……………

عدالت سازمانی[۵]

– مقدمه       

عدالت از جمله مفاهیم تاریخی فلسفه سیاسی است که از گذشته تا به امروز، جزء آرمان هاي بشر بوده است و این بیانگر آن است که این مفهوم هرگز بهطور کامل عملی نشده و از جمله اصولی است که باتوجه به زمان به روز می شود.   (  قلی پور  و همکاران ؛ ۱۳۸۶ ، ص ۳۶۰ ) ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار……………..

………………

– عدالت، تعاریف و مفاهیم

………….

– عدالت سازمانی

……………..

– تعریف عدالت سازمانی

……………

– الماس عدالت ( ابعاد چهار بعدی )

ابعاد عدالت سازمانی بر اساس مدل چهار بعدی گرینبرگ و کالکوییت ( الماس عدالت به شرح زیر است )    (قلی پور و همکاران، ۱۳۸۶، ص ۷ )

تحقیقات انجام شده عدالت را در چهار بعد عدالت توزیعی ، عدالت مراوده ای ، عدالت رویه ای و عدالت اطلاعاتی مفهوم سازی کرده اند. (رضايي کلیدبری و همکاران ؛ ۱۳۹۰، ص ۳۱۰ )

…………

………………

۱- عدالت توزیعی[۶]

…………

۲- عدالت رویه ای[۷]

…………

۳- عدالت مراوده ای (تعاملی)[۸]

………..

۴- عدالت اطلاعاتی[۹]

……………….

– عدالت و اثرات آن در سازمان

……………….

منابع فارسی

 

۱-آذر، عادل ؛ مومنی، منصور، آمار و کاربرد آن در مدیریت ، چلد اول، ۱۳۹۰، انتشارات سمت، چاپ هجدهم

۲-امیرکبیری، علیرضا؛ خدایاری، ابراهیم؛ نظری، فرزاد؛مرادی، محمد، بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و تبادلی با تعهد سازمانی کارکنان، فرهنگ مدیریت، ۱۳۸۵، سال چهارم، شماره ۱۴، ص ۱۴۲-۱۱۷

۳-براتی، هاجر؛ عریضی، حمیدرضا؛ نوری، ابوالقاسم، رابطه ساده و چندگانه عدالت سازمانی با عملکرد شغلی در شرکت ذوب آهن اصفهان، چشم انداز مدیریت، ۱۳۸۸، شماره ۳۳، ص ۲۸-۹

…………..

………….

………………

 

 

 

 

 

 

 

دانلود پروپوزال آماده مدیریت، دانلود پروپوزال آماده حسابداری، دانلود پروپوزال آماده روانشناسی، دانلود پروپوزال آماده علوم تربیتی، دانلود پروپوزال آماده تربیت بدنی، دانلود پروپوزال آماده حقوق، دانلود پروپوزال آماده کشاورزی، دانلود پروپوزال آماده پزشکی، دانلود پروپوزال آماده پرستاری، دانلود پروپوزال آماده فناوری اطلاعات، دانلود پروپوزال آماده دکتری، دانلود پروپوزال آماده کارشناسی ارشد، دانلود پروپوزال آماده معماری، دانلود پروپوزال آماده اقتصاد، دانلود پروپوزال آماده زبان انگلیسی، دانلود پروپوزال آماده ادبیات فارسی، دانلود پروپوزال آماده فقه، حقوق و علوم قرآنی، دانلود پروپوزال آماده کامپیوتر، دانلود پروپوزال آماده علوم سیاسی، دانلود پروپوزال آماده جامعه شناسی، دانلود پروپوزال آماده تاریخ، دانلود پروپوزال آماده جغرافیا، دانلود پروپوزال آماده زیست شناسی،  دانلود پروپوزال آماده کارآفرینی

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

 

[۱] – Continget Reward

[۲] – Management- by- Exception

[۳] – Management by- Exception (Active)

[۴] – Management- by- Exception (Passive)

[۵] – Organizational Justice

[۶] – Distributive Justice

[۷] – Procedural Justice

[۸] – Intaractional Justice

[۹] – Informational Justice

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سه × پنج =

0