رابطه بین سبکهای یادگیری تجربی کلب و پنج ویژگی شخصیتی (پنج بزرگ) در مدیران بین المللی

The relationship between Kolb’s experiential learning styles and Big Five personality traits in international managers (2015)

رابطه بین سبکهای یادگیری تجربی کلب و پنج ویژگی شخصیتی (پنج بزرگ) در مدیران بین المللی

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

ده + چهارده =

0