دست شرکت ها ی حسابداری و حسابرسی در تعمیق نابرابری درآمد و ثروت و بحران اقتصادی: برخی شواهد

The hand of accounting and accountancy firms in deepening income and wealth inequalities and the economic crisis: Some evidence (2015)

دست شرکت ها ی حسابداری و حسابرسی در تعمیق نابرابری درآمد و ثروت و بحران اقتصادی: برخی شواهد

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

20 + 2 =

0