درک و مدیریت موانع مدیران مدرسه برای مشارکت مدرسه در جزء عملی معلم اولیه آموزش و پرورش در شیلی

School administrators’ understandings and management of barriers for the school’s involvement in the practicum component of initial teacher education in Chile

درک و مدیریت موانع مدیران مدرسه برای مشارکت مدرسه در جزء عملی معلم اولیه آموزش و پرورش در شیلی

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 × 1 =

0