دانلود پروپوزال آماده: تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود و بازده آتی شرکت های دارای عرضه اولیه در بازار سرمایه ایران

دانلود پروپوزال آماده: تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود و بازده آتی شرکت های دارای عرضه اولیه در بازار سرمایه ایران

دانلود پروپوزال آماده و پروپوزال تکمیل شده حسابداری و حسابرسی با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و انجام پایان نامه دکتری و نوشتن پروپوزال اصلی و پروپوزال آماده روش تحقیق ، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

مديريت سود برآيند درجه اي از قابليت انعطاف و اعمال نظري است كه مديران در گزارشگري مالي خود دارند. مديران ممكن است از اين قدرت خود براي مديريت فرصت طلبانه سود (زيمرمن،۱۹۹۴) يا انتقال اطلاعات محرمانه درباره عملكرد آتي شركت استفاده كنند. مديريت سود يعني اينكه مدير بتواند رويه اي از حسابداري را انتخاب كند كه به هدف خاصي دست يابد. يكي از مواقعي كه انگيزه هاي مديريت براي مديريت سود بر انگيخته مي­شود، عرضه اوليه عمومي است. هرگونه عرضه عمومي اوراق بهادار كه براي اولين بار به عموم مردم و سرمايه گذاران عرضه مي­شود، عرضه اوليه عمومي IPO)) ناميده مي­شود. شركت هايي كه سهام خود را براي نخستين بار به مردم عرضه مي كنند ممكن است در آخرين دوره پيش از عرضه سهام با استفاده از اقلام تعهدي اختياري، سود را افزايش دهند تا وضعيت اقتصادي شركت را مطلوب نشان دهند. اقلام تعهدي سود تاحدود زيادي در كنترل مديريت هستند و وي ميتواند براي بهتر جلوه دادن عملكرد شركت و افزايش قابليت پيش بيني سود هاي آينده در اقلام تعهدي سود دست برده و به اصطلاح امروزي سود را مديريت كند. يكي از راه هاي كاهش مديريت سود ارتقاي كيفيت حسابرسي است. كيفيت حسابرسي ميزان اقلام تعهدي اختياري و مديريت سود را كاهش مي دهد.

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

در سالهاي اخير با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسي، بسياري از شركت هاي دولتي در حال واگذاري به بخش خصوصي بوده و البته اين امر با چالش هايي نيز مواجه مي­باشد. در اين خصوص كيفيت اقلام حسابداري و نيز ميزان موفقيت شركت هاي مذكور در راستاي رسيدن به اهداف اوليه بسيار مهم مي­باشد. کیفیت حسابرسی یکی از موضوعات با اهمیت در حوزه سیاسی و بازار سرمایه است. به منظور شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی، مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده است تا رابطه بین کیفیت حسابرسی و متغیرهای دیگر کشف شود. به هر حال از آنجا که کیفیت حسابرسی در عمل به سختی قابل مشاهده است، تحقیقات در این زمینه همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است. بدیهی است به دلیل نوپا بودن حرفه حسابرسی مستقل در کشور ما و ضرورت تقویت امر حسابرسی و نیز به دلیل گسترش حیطه حسابرسی که امروزه مد نظر نهادهای قانون گذار قرار گرفته، انجام تحقیقات بیش تر در موضوعات حسابرسی بیش از پیش مورد نیاز و بلکه از ضروریات دانش حسابداری و حسابرسی است. با توجه به

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

چانگ و همكاران (۲۰۱۶) به بررسي قيمت گذاري در عرضه هاي عمومي اوليه در كره، در طي سالهاي ۲۰۱۶ تا۲۰۱۶ پرداختند. نتايج مطالعات آن ها قيمت گذاري كمتر از واقع را به ميزان ۰۷/۱۹ درصد در بازار اوراق بهادار كره نشان مي دهد.

 

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۷- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۸- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۹- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دو × 2 =

0