دانلود پروپوزال آماده: ارزیابی فرایند تدوین طرح جامع راهبردی- ساختاری شهر تهران

دانلود پروپوزال آماده: ارزیابی فرایند تدوین طرح جامع راهبردی- ساختاری شهر تهران

نمونه پروپوزال های آماده همه رشته های دانشگاهی و دانلود فرم تکمیل شده و پر شده برنامه ریزی شهری و روستایی طرح پیشنهادیه پروپوزال ارشد و دکتری، نوشته شده با اصول روش تحقیق مناسب برای پایان نامه.

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

ارزیابی طرح ها و برنامه های استراتژیک برای دستیابی به نقاط ضعف و قوت جهت تلاش برای رفع یا تقویت قوت و ضعف های احتمالی، همواره یکی از مهمترین فعالیت های اصلی فرایند برنامه ریزی استراتژیک محسوب می گردد. از طرف دیگر ارزیابی برنامه های استراتژیک نشان­دهنده ی کارایی و اثربخشی فرایند برنامه­ریزی است.

توسعه شهرهای جهان در چندین دهه اخیر و ورود آن ها به فضای رقابتی جهان و چالش بین زیست پذیری و رقابت پذیری شهرها، مدیران شهری را ملزم نموده است که به طور همزمان عوامل و شاخص های بسیاری را مورد توجه قرار دهند. با سرعت گرفتن رشد شهر ها در ابعاد اقتصادی، جمعیتی، کالبدی، فرهنگی و… و نیز اهمیت یافتن نقش آن ها در سطوح محلی – ملی –  جهانی، برنامه ریزی جامع و همه جانبه امری ضروری تلقی می گردد. برنامه های استراتژیک، طرح های جامع، طرح های راهبردی، طرح های ساختاری و… همگی محصول این نوع برنامه ریزی اند.

طرح استراتژیک شهر تهران معروف به “طرح راهبری ساختاری توسعه و عمران شهر تهران” یا “طرح جامع تهران” در سال ۱۳۸۶ توسط “نهاد مطالعات و طرح های توسعه شهری تهران” تهیه و در تاریخ پنجم آذر ماه ۱۳۸۶ به تصویب “شورای عالی شهرسازی و معماری ایران” رسید.

مسئله اصلی پژوهش حاضر صرف نظر از محتوای طرح، ارزیابی فرایند تهیه طرح از نظر میزان توجه به دانش برنامه ریزی استراتژیک و مدل های شاخص برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک می باشد. چراکه اگرچه  تدوین کنندگان طرح آشنایی مناسبی با موضوعات و  مسائل شهر تهران داشته اند، به نظر می رسد عدم آشنایی با رویه های رایج برنامه ریزی استراتژیک مسائل و مشکلاتی را پدید آورده است که علاوه بر رویه طرح، بر محتوای طرح نیز  اثرگذار بوده است. از طریق ارزیابی فرایند تدوین و برنامه ریزی طرح جامع شهر تهران نقاط عمده قوت و ضعف این فرایند مشخص گردیده و در برنامه ریزی های آتی این اطلاعات بسیار ارزشمند خواهد بود.

ارزیابی فرایند، اطلاعات بسیار مفیدي درمورد آنچه واقعا در یک برنامه رخ می دهد، فراهم می آورد. این امر می تواند براي انتقال الگوهاي نمونه به دیگرانی که درصدد تکرار عناصر یک برنامه ي موفق هستند، حیاتی باشد و اطلاعات تفصیلی درمورد آنچه باید انجام شود و مشکلات و پاسخهاي احتمالی را براي آنان فراهم آورد. (Duignan, 2016)

نحوه تهیه طرح های استراتژیک و میزان مطابقت آن ها با روش های شناخته شده توسط دانش مدیریت، یکی از مهمترین نکات پیرامونی تهیه این اسناد بلندمدت است که معمولا کمتر مورد توجه قرار می گیرد. در حوزه مدیریت شهری نیز بسته به نوع سازوکارهای اجرایی و ساختار نهاد های ذینفع و متصدی تهیه این گونه برنامه ها، روش ها و رویه های خاصی مورد استفاده قرار می گیرند. اما فارغ از تمام خصوصیات منحصر بفرد شهرهایی که در صدد تهیه اینگونه اسناد فرادست با هدف ایجاد نقشه راه برای تصمیمات آینده اجرایی و اداره امور شهری، تا کنون مدل های متعدد و متفاوتی توسط صاحب نظران این حوزه جهت برنامه ریزی استراتژیک ارائه گردیده است.

پژوهشگرین در سرتاسر جهان به مطالعه فرایند تهیه طرح های جامع، استراتژیک، بلند مدت راهبردی و ساختاری و هرگونه طرح بلند مدتی که ملاک عمل های آتی یک سازمان، یک ارگان، یک موسسه، یک شهر و یا حتی یک کشور می باشد پرداخته اند.

طرح جامع شهر تهران از جمله طرح هایی است که با ادعای راهبردی- ساختاری بودن تهیه و تدوین گردیده است. طبق ماده یک قانون تغییر نام وزارت مسکن، طرح جامع شهر، طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی، تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاه ها و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی، و اولویت های مربوط به آنها تعیین می شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می گردد. (طرح جامع تهران, ۱۳۸۶)

طرح استراتژیک شهر تهران معروف به “طرح راهبری ساختاری توسعه و عمران شهر تهران” یا “طرح جامع شهر تهران” در سال ۱۳۸۶ توسط “نهاد برنامه ریزی توسعه شهری تهران” تهیه و در تاریخ پنجم آذر ماه ۱۳۸۶ به تصویب “شورای عالی شهرسازی و معماری ایران” رسید. این طرح یک طرح بلندمدت ۲۰ساله است و هر ۵ سال توسط نهاد مسئول به روز رسانی می گردد. (Sharifzadegan, Joudi Gollar, & Azizi, 2019)

سند نهایی طرح جامع تهران (طرح راهبردی – ساختاری توسعه و عمران شهر تهران) در ۹ بخش کلی و ۶ بخش ضمیمه تهیه و تدوین گردیده است. این سند با پرداختن به چشم انداز های شهر تهران و تهیه راهبردهایی برای رسیدن به آن چشم اندازها در صدد ارائه نقشه جامعی از روند حرکت شهر در آینده است.

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

پروژه آماده مدیریت، حسابداری، پروپوزال آماده تقریبا رایگان ارشد و دکتری روانشناسی، پرسشنامه و ترجمه آماده کشاورزی، علوم سیاسی، معماری، عمران و همه رشته های دانشگاهی، پروپوزال پر شده مدیریت آموزشی، تکنولوژی آموزشی، تربیت بدنی

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

11 + سیزده =

0