دانلود پروپوزال آماده: اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز

دانلود پروپوزال آماده: اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز

دانلود پروپوزال آماده و پروپوزال تکمیل شده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و انجام پایان نامه دکتری و نوشتن پروپوزال اصلی و پروپوزال آماده روش تحقیق ، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

امروزه كيفرهاي سنتي ، از نظر هدف و محتوا تغيير كرده و به علاوه با تدابير تأميني همراه شده اند. در واقع هدف از كيفرهاي سنتي سزا و ارعاب بوده است، اما تدابير تأميني براثر آموزه هاي مكتب تحققي و براي اصلاح حالت خطرناك بزهكار به وجود آمده است.تكرار جرم ، از جمله مباحث حقوق كيفري است كه از يك سو نشانه ناتواني بزهكار در جهت بازاجتماعي شدن است ، و از سوي ديگر بيانگر عدم موفقيت دستگاه قضايي در جهت بازپروري بزهكار و همچنين پيشگيري از وقوع جرم مي باشد .[۱]

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

اهمیت و ضرورت مسأله

باتوجه به اینکه در حوزه نظریه پردازی کیفری در حقوق ایران به نظریات و مباحث اندیشه های عدالت ترمیمی کمترموردتوجه شده است یا حداقل در تألیفات ویژه و خاص به صورت دقیق به آنها پرداخته نشده است لذا در تحقیق حاظر هدف فوق مورد توجه قرار گرفته است.از طرفی از آنجا که قوانین اکثر کشورهای جهان در حال حرکت به سوی مجازات های ترمیمی می باشند لذا توجه به این مسأله و تحقیق و مطالعه در آن می تواند در آینده مورد استفاده و توجه صاحبنظران و حتی قانونگذاران قرار گیرد.نوظهور و نوپدید بودن اندیشه های کیفری کرامت مداروعدالت ترمیمی و عدم وجود منابع کافی و جامع جهت مطالعه و تحقیق محققین ضرورت اساسی تحقیق حاظر است.

 

 

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

طهماسبي(۱۳۸۷)در پايان نامه خود با موضوع تدابير حمايتي بعد از خروج از زندان ‏در حقوق کيفري ايران اينگونه بيان مي كند:تدابير حمايتي بعد از خروج از زندان» مجموعه اقداماتي است که به جهت حمايت و ‏مراقبت از زنداني آزاد شده صورت مي‌گيرد. اين اقدامات طيف وسيعي از حمايت‌هاي مادي، ‏معنوي، اجتماعي و…. را شامل مي‌شود. «تدابيري حمايتي»، اين گونه نيست که از زمان آزادي ‏زندانيان آغاز گردد بلکه، روندي است که از زندان آغاز مي‌شود و تا مدتي بعد از آزادي ادامه ‏مي‌يابد. اهميت «تدابير حمايتي بعد از خروج» بدين لحاظ است که سبب عدم تکرار جرم ‏زندانيان آزاد شده مي‌شود. هدف از تدوين اين پايان نامه نقد و بررسي قوانين و مقررات ناظر ‏بر تدابير حمايتي در حقوق کيفري ايران و تبيين انواع راهکارها و روش‌هاي تدابير حمايتي ‏موجود در حقوق کيفري ايران است.

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۷- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۸- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۹- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد ، انجام پایان نامه دکتری، انجام رساله دکتری، نوشتن پروپوزال، انتخاب موضوع پایان نامه، مشاوره پایان نامه دکتری،  پروپوزال آماده، پروپوزال تکمیل شده، نمونه پروپوزال پر شده

 

[۱] غلامي ، حسين بررسي حقوقي – جرم شناختي تكرار جرم ، تهران ، نشر ميزان ، چاپ اول ، ۱۳۸۲،ص۶۱

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

2 × پنج =

0