دانلود پروپوزال : بررسي تاثير فرهنگ سازماني در ميزان شناخت كاركنان از قوانين داخلي  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران (ستاد) 

دانلود نمونه پروپوزال موضوع : بررسي تاثير فرهنگ سازماني در ميزان شناخت كاركنان از قوانين داخلي  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران (ستاد) 

نمونه پروپوزال تکمیل شده و آماده رایگان مدیریت و روانشناسی و کامپیوتر و پزشکی و حسابداری و فرم نمونه پر شده پروپوزال دکتری و ارشد برای روش تحقیق رایگان. فرم خام پروپوزال علوم تربیتی و پروپوزال آماده و نمونه کشاورزی، حسابداری، پزشکی، عمران، فنی و مهندسی.

قسمت هایی از پروپوزال :

بیان مسأله

انسان ها موجودی اجتماعی هستند که زندگی آنها مستلزم همکاری و همیاری برای برآورده ساختن نیازهایشان می باشد. یکی از عوامل مهم در این همکاری میزان آگاهی انسان هاست که با توجه به آن برای رفع نیازهای خود به سازماندهی می پردازند تا آسان تر و سهل تر به اهداف خود برسند. به این ترتیب است که سازمان ها و موسسات مختلف به منظور متمرکز ساختن فعالیت های انفرادی و تحت نظم در آوردن فعالیت های جمعی به تدریج در جوامع گسترش یافته است (محمدی و زاهد،۱۳۸۴:۱۸۲). سازمان به معنی تجمع بزرگی از افراد است که بر اساس روابط غیر شخصی اداره شده و برای رسیدن به هدف های معین ایجاد گردیده است (گیدنز،۱۳۷۴).

……………………………………..

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق :

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) :

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق :

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق :

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك) :

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها :

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده ‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان) :

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه :

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق :

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ ها :

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………….

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

10 + 8 =

0