دانلود پروپوزال : بررسي تاثير تفكر استراتژيك بر عملكرد وظيفه اي مديران ارشد

دانلود نمونه پروپوزال موضوع : بررسي تاثير تفكر استراتژيك بر عملكرد وظيفه اي مديران ارشد ( مورد مطالعه از ديدگاه كاركنان شركت نفت اردبيل)

نمونه پروپوزال تکمیل شده و آماده رایگان مدیریت و روانشناسی و کامپیوتر و پزشکی و حسابداری و فرم نمونه پر شده پروپوزال دکتری و ارشد برای روش تحقیق رایگان. فرم خام پروپوزال علوم تربیتی و پروپوزال آماده و نمونه کشاورزی، حسابداری، پزشکی، عمران، فنی و مهندسی.

قسمت هایی از پروپوزال :

بیان مسأله

حياتي ترين مسئله در هر سازماني عملكرد شغلي آن است. اهميت عملكرد شغلي پژوهشگران را به پژوهش هر چه بيشتر درباره آن واداشته است ( شكركن، نيسي، نعامي، و مهرابي زاده هنرمند، ۱۳۸۰) .در حوزه عملكرد شغلي دو طبقه وسيع از رفتار كاركنان را شناسايي نموده اند، عملكرد وظيفه اي و عملكرد زمينه اي. مدل­هاي اخير عملكرد شغلي، عملكرد را تابعي مي دانند كه تاكيد برجنبه هاي جداگانه عملكرد دارند( برمن و همكاران، ۱۹۹۷) كمپل و همكاران (۱۹۹۹) نيز مدلي چند عاملي از عملكرد شغلي را براساس مهارت هاي كاري تخصصي شغل، مهارت هاي كاري غير تخصصي شغل مهارتهاي ارتباطي شفاهي  و كتبي، بروز دادن سعي و تلاش، حفظ انظباط فردي، تسهيل سنجش عملكرد همكاران، سرپرستي /رهبري، مديريت / اداره پيشنهاد كردند عملكرد فني با آنچه كه بورمن و موتوويدلو(۲۰۱۶)

………………………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سه × 3 =

0