حصول اطمینان از نظرات مثبت: عواملی که بر رضایت مشتری در صنعت مهمان نوازی معاصر تأثیر گذارند

Ensuring positive feedback: Factors that influence customer satisfaction in the contemporary hospitality industry (2015)

حصول اطمینان از نظرات مثبت: عواملی که بر رضایت مشتری در صنعت مهمان نوازی معاصر تأثیر گذارند

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

20 − هفت =

0