حسگر بافت نوری و فاقد برچسب نسبت کدورت (TAS) برای پایش مستمر گلوکز

A label-free fiber-opticTurbidityAffinity Sensor(TAS)forcontinuous glucose monitoring (2014)

حسگر بافت نوری و فاقد برچسب نسبت کدورت (TAS) برای پایش مستمر گلوکز

توضیحات: ۵ صفحه انگلیسی، ۱۱ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

در این مقاله به توصیف مفهوم حسگرهای جدید نسبت کدورت فیبرنوری و قابل کاشت (TAS) پرداخته و یافته های عملکرد آزمایشگاهی آن را برای          پایش مستمر گلوکز گزارش می نماییم. مکانیسم حسگری TAS بر مبنای تغییرات ویژه گلوکز در پراکنش نور (کدورت) یک هیدروژل معلق متشکل از ذرّات کوچک ساخته شده از دگزتران دارای ارتباط متقاطع (سپادکس G100) و یک پروتئین پیوندی ویژه مانونوز و گلوکز – کونکاوالیان A (ConA) می باشد. پیوند ConAبا ذرات سفادکس منجر به افزایش قابل توجه کدورت میشود که به مراتب بیشتر از ایجاد کدورت در نتیجه مولفه های فردی است. همچنین کدورت TAS با تعیین شدت عبور نور از سوسپانسیون بسته شده با یک فیبر کوچک و نیمه نفوذی توخالی (OD:         μm  ۲۲۰، ضخامت غشایی؛ μm 20 : وزن مولکولی؛ kDa10 : حد نهایی) با استفاده از فیبرهای نوری تعیین می شود. چگالی نور اندازه گیری شده TAS دارای وضعیت نسبی به غلظت گلوکز در طیف غلظت ۵۰ mg/dL تا ۴۰۰ mg/dL در PBS و در کل خون معادل ۳۷ درجه سانتیگراد می باشد (R > 96/0). زمان واکنش تقریباً ۴ دقیقه بوده است. ثبات واکنش گلوکز مربوط به TAS کاهش اندکی داشته (در حدود ۲۰ درصد) و طی دوره ۸ روزه مطالعه در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد اتفاق افتاده است. به عنوان نتیجه گیری باید گفت که این مطالعه نشان از اثبات مفهوم TAS برای پایش میان نهاده گلوکز داشته است. در نتیجه دامنه بالای سیگنال تغییر کدورت و عدم نیاز به انتشار ویژه طول موج و فیلترهای تهییج، یک ابزار بسیار کوچک، قدرتمند و فشرده TAS با طول مسیر بسیار کوتاه بصورت عملی قابل طراحی و اجراء برای پایش داخل بدنی گلوکز در افراد دارای دیابت می باشد.

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۷۰۰۰ تومان)

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نوزده − دو =

0