جهانی شدن اسلام و غرب در مقام مقایسه ی یکجور سازی و تسلط گرایی

Globalization, Islam and the west: between homogenization and hegemonization (1997)

جهانی شدن اسلام و غرب در مقام مقایسه ی یکجور سازی و تسلط گرایی

توضیحات: ۱۴ صفحه انگلیسی، ۱۷ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

اجازه دهید با رقابت یک تعریف شروع کنیم.جهانی شدن چیست؟این تعریف شامل فرایندهایی است که به سمت وابستگی جهانی و افزایش سریع تبادل در گستره مسافتها سوق می دهد.کلمه جهانی شدن به تنهایی کاملا جدید است،اما فرایندهای حقیقی به سمت وابستگی جهانی و تبادل قرنها پیش آغاز شد.

چهار نیرو که اکثریت تدبیر جهانی شدن را در طی زمان داشتند شامل:مذهب،تکنولوژی،اقتصاد و فرمانروایی هستند.این فاکتورها لزوما جداگانه وارد عمل نشده اند،اما اغلب هرکدام تقویت شده اند.برای مثال جهانی شدن مسیحیت با تغییر فرمانروایی کنستانتین I روم در سال۳۱۳ آغاز شد.تغییر مذهب فرمانروایی فرایندی را آغاز کرد که تحت مسیحیت نه تنها مذهب برجسته اروپا شد بلکه بسیاری از جوامع دیگر با هزاران مایل مسافت از مرکز آن مذهب تاسیس شدند.جهانی شدن اسلام با تغییر فرمانروایی از پیش مهیا شده آغاز نشد،اما تقریبا یک فرمانروایی را از ابتدا ایجاد کردند.اموی ها و خلفای عباسی فرمانروایی های کوچک مردم دیگر را درکنار هم قرار دادند(برای مثال،مصر روم شرقی سابق و زرتشتیان پارسی سابق) و تمامیت یک تمدن جدید را ایجاد کردند.

سفرهای کاشفان اکثریت مرحله دیگر در فرایند جهانی شدن بود.واسکو دا گاما و کریستف کلمب فصل جدیدی را در تاریخ جهانی شدن گشودند.اقتصاد و فرمانروایی اکثریت محرکها بودند.اینگونه دنبال شده که مهاجرت مردم بوسیله گیاه شناسی نشان پردازی شده است.مهاجرت پاک دینان انگلیسی(تعریف مترجم:پاک دینان انگلیسی که در سال ۱۶۲۰ میلادی به آمریکا مهاجرت کردند) در بخشی از واکنش به مذاهب و ضرورتهای اقتصادی بودند.جهانی شدن مرتبط با آمارگیری افراد رتبه اش را در آمریکا با نفوذ میلیون ها تن از مردم در کرات دیگر بدست آورد.در زمان مقتضی،جمعیت ایالات متحده آمریکا یک جهان کوچک از جمعیت دنیا شد،که تقریبا مهاجران از هر جامعه ای در دنیا را شامل می شد.

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۹۰۰۰ تومان)

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج + چهار =

0