تیمهای مجازی و اهمیت اعتمادسازی

Virtual Teams and the Importance of Building Trust (2018)

تیمهای مجازی و اهمیت اعتمادسازی

– توضیحات: ۴ صفحه انگلیسی، ۶ صفحه ترجمه آماده فارسی (word) (مقاله با ترجمه)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

– چکیده ترجمه فارسی:

اعتماد در محل کار هم موضوعی اخلاقی و هم مدیریتی می باشد. تیمهای مجازی در صنعت IT معمول شده اند ولی اهمیت ایجاد اعتماد در چنین تیمهایی غالبا مورد توجه قرار نمی گیرد. در این بخش از اخلاق it نگاهی به چندین تعریف و نظریه های مختلف داشته و کاربرد تیمهای it مجازی را مورد بررسی قرار می دهیم.

ایده پیش بینی آینده یکی از جنبه های اساسی اعتماد می باشد. برای رخدادهای آینده نزدیک که غالبا قطعی می باشند , اعتماد الزامی نمی باشد – قرار دادن اعتماد در درخت درحال رشد امری زاید بنظر می رسد. اما رخدادهای با نتایج غیر قطعی دارای آیتم اعتماد می باشند – دوست دارید باور کنید که پزشکتان بدرستی قادر به تشخیص بیماری باشد.پس  در نهایت , اعتماد فراتر از بررسی نتایج ممکن رخدادهای آینده می باشد: بلکه شامل اقدامی بوده که با وجود غدم قطعیت , باعث ایجاد تعهد می شود.

اعتماد در اصیل ترین شکل خود در وجود اشخاص قرار دارد. وقتی  افراد ادعا کنند که به دولت اعتماد دارند , در حقیقت به افراد موجود در دولت اعتماد دارند. سطح اعتمادی که شخص بوجود می آورد , از بعد مفهومی بر اساس دوایر توسعه تدریجی معروف به شعاع اعتماد توصیف می شود. شعاع داخلی شما شامل نزدیکترین اعضای خانواده می شود , سپس افرادی که آنها را با نام می شناسید , افرادی که می شناسید ولی تماس مستقیم با آنها ندارید,  و در آخر خارجی ترین دایره اعتماد به افرادی مربوط است که اشتراکات خیلی کمی با آنها دارید  مانند اعتقادات مذهبی , اولویتهای سیاسی یا قومیتی؛ و اینجا نقطه ایست که خط بین اعتماد شخصی و اجتماعی شروع به ناپدید شدن می کند. اعتمادی که  در این شعاع خارجی  ظاهر می شود تحت تاثیر جانبداری ها , شرایط , پیش قضاوتی ها و کلیشه ها قرار دارد مثلا اگر شخصی در کشوری زندگی کند دولت آن فاسد است به سیاستمداران اعتماد نمی کند. مرتبط ترین آیتم مرتبط با تیم های مجازی , اهداف (مقاصد) ثانویه اعتماد می باشد – متخصصین , شواهد قابل اطمینان , حوزه های دارا یاختیار , و دیگر نهادهایی که ارزش اعتماد را در اهداف اولیه راهبری می کنند.

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۶۰۰۰ تومان)

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دو × 1 =

0