توصیف ماهیت فساد با استفاده از یک طراحی مطالعه پرونده اکتشافی

Portraying the Nature of Corruption Using an Explorative Case Study Design (2018)

توصیف ماهیت فساد با استفاده از یک طراحی مطالعه پرونده اکتشافی

توضیحات: ۱۴ صفحه انگلیسی، ۱۴ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

ماهیت فساد در دموکراسی های غربی چیست؟ برای پاسخ به این سوال پژوهش، نویسندگان این مطالعه، ۱۰ پرونده فساد هلندی را به طور عمیق، با نگاه به فایل های جنایی محرمانه مطالعه میکنند . این پرونده ها به آنها اجازه می دهد یک طرح کلی از یک پرونده فساد طرح کنند. نویسندگان برای توصیف ماهیت فساد، ۹ کار ارایه می دهند. آنها نتیجه می گیرند که فساد معمولا در روابط پایدار رخ می دهد ، که فرایند فاسد شدن می تواند به عنوان یک شیب لغزنده درنظر گرفته شود، و این انگیزه مهم برای فساد، جدا از منافع مادی، شامل دوستی یا عشق، وضعیت، و میل به تحت تاثیر قرار دادن دیگران است. روش مطالعه چند پرونده اکتشافی، به افزایش درک ما از نحوه فاسد شدن مقامات رسمی ،کمک می کند.

ماهیت فساد چیست؟ قبل از اینکه بتوانیم سوال اصلی تحقیقات مان را مشخص کنیم ، باید به سوال دیگری پاسخ دهیم : ماهیت فساد را چگونه می توان به بهترین نحو مطالعه کرد؟ در اینجا استدلال می کنیم که تحقیق کیفی تری، مبتی بر محتوا در پرونده فساد مورد نیاز است (برای سیاست های ضد فساد نیز ،مهم است ) تحقیقی که در یک پرونده خاص،توجه ویژه ای به شرایط کافی و لازم فساد می کند.

در این مقاله، ۱۰ پرونده فساد هلندی به طور عمیق، مورد مطالعه قرار می گیرد. یکی از مواردی که طراحی مطالعه موردی اکتشافی به ما اجازه می دهد ، مطالعه روش فاسد شدن برخی مقامات رسمی است. این مطالعه ، به ۹ گزاره در طبیعت فساد منجر می شود.

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۷۰۰۰ تومان)

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سیزده − ده =

0