تنظیمات مبنای حسابداری و قابلیت اطمینان کسری: شواهدی از کشورهای جنوب اروپا

Accounting basis adjustments and deficit reliability: Evidence from southern European countries (2015)

تنظیمات مبنای حسابداری و قابلیت اطمینان کسری: شواهدی از کشورهای جنوب اروپا

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سه + 12 =

0