تغييرات اقليمي

تغييرات اقليمي

(۱۲ صفحه ورد)

تغيير اقليم چيست؟

شايد سلول چرخش عمومي جو سراسر اعصار Phanerozoic پايدار بوده است. تغييرات روي موضوع اساسي بازي شده است. دما به طور واقعي در طول زمان تغيير كرده است. (شكل ۴ـ۴). موقعيت و شدت چنين اجزاء كليدي چون سيكلون‌هاي عرض‌هاي ميانه و سلو‌ل‌هاي مراكز پرفشار جنب حاره تغيير كرده است و بعضي از اجزاء حاضر مانند موسمي‌هاي آسيا ـ افريقا تضعيف و حتي غير فعال شده است. (شكل ۵-۴). اقليم پركابرين ممكن است هيچ شباهتي به اقليم مدرن امروزي نداشته باشد. شرايط طبيعي خيلي متفاوت شده است. چرخش زمين خيلي سريعتر شده است. براي مثال حتي چرخش زمين ممكن است از يك الگوي متفاوتي پيروي كند. جزئيات اين تغييرات بعداً توضيح داده شده است. نكته قابل اشاره در اينجا اين است كه تغييرات اقليمي شامل يك تغيير ساده مرزهاي بين نواحي اقليمي حاضر نيست. اين تغييرات خيلي شبيه به مجدد سازماندهي كردن جو، يخ كره و نظام اقيانوسي مي‌باشد.

تغيير اقليم تغيير متوسط شرايط جوي در يك مكان يا ناحيه خاص مي‌باشد. تشخيص تغييرات اقليمي از تغييرپذيري اقليم بخصوص در اقليم‌هاي فصلي شديداً مشكل است. تغيير پذيري اقليمي تفاوت‌هاي ميان ميانگين حالت‌هاي جوي از همان نوع است. براي مثال تفاوت ميان ميانگين دماي جولاي يا ميانگين بارش زمستاني در سال‌هاي متفاوت. در ناحيه مديترانه شرايط فصلي از سالي به سال ديگر به طور وسيع نوسان دارد. ميانگين دماي تابستان ۷-۵ درجه سانتيگراد و ميانگين دماي زمستان ۱۳-۸ درجه سانتيگراد از سالي به سال ديگر تغيير مي‌كند، در صورتيكه بارش فصلي ۸۰% از ميانگين طولاني مدت فاصله مي‌گيرد. به طور غير محتمل تغيير در اقليم مدرن امروزي به راحتي قابل درك نيست. اين تغييرات عموماً داخل اختلاط اندازه‌گيري‌هاي مستقيم اتفاق افتاده در دوره‌هاي كوتاه مدت پنهان شده است. در حاليكه تغيير اقليم گذشته غير قابل فراموش است. انسان امروزي ممكن است احساسي از تغيير اقليم گذشته نداشته باشد زيرا هواي امروزي حداقل در ۱۰۰۰۰ سال گذشته ثابت بوده است و نسبت به صد ميليون سال گذشته ملايم مي‌باشد.

شكل (۴ـ۴) دماي جولاي (C°) در ۱۸۰۰۰ و ۹۰۰۰ سال پيش و زمان حال. اين شكل بوسيله مدل اقليمي COHMAP پيش‌بيني شده است. دماي اكنون به منظور مقايسه مي‌باشد. دماي جولاي براي ۱۸۰۰۰ و ۹۰۰۰ سال پيش تفاوت‌هاي شديدي نسبت به زمان حال نشان مي‌دهد. نواحي كه تفاوت‌ها از نظر اهميت آماري بالاي ۹۵ درصد سطح اطمينان مي‌باشد بوسيله خطوط خاكستري تيره مشخص شده است. هاشورهاي روشن يخ‌هاي دريايي را نشان مي‌دهد و هاشورهاي متراكم يخ‌هاي خشكي را نشان مي‌دهد.

…………………….

…………………..

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نوزده + نه =

0