تشریفات حقوقي و شرايط انتقال سهام

متغیرها: تشریفات حقوقي و شرايط انتقال سهام

توضیحات: ۱۶ صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه فقه، حقوق و علوم قرآنی، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

تشریفات حقوقي و شرايط انتقال سهام

انتقال سهام يا بصورت قراردادي است يا به صورت غير قراردادي.

انتقال قراردادي مانند ساير عقود با دخالت و توافق دو اراده واقع مي شود و داراي آثار قانوني مي باشد انتقال غير قراردادي يا قهري به حكم قانون انجام مي شود واراده ها در آن نقشي ندارد مثلاً از طريق ارث ، مصادره اموال، ملی کردن شرکتها ،توقيف و ……..

…………….

مبحث اول- شكل حقوقي انتقال

در انتقال قراردادي سهام بين طرفين قراردادي منعقد مي شود. اينكه اين قرارداد جزو قراردادهاي معيني و ناشي از آزادي طرفين در انعقاد قراردادهاست يا بايستي در يك قالب معين و تعريف شده قانوني مثل عقود معين قرار گیرد سوالي است كه بايستي بررسي شود.

گفتار اول- مقايسه قرارداد انتقال سهام با عقود معين مندرج در قانون

………………….

الف) بيع

نخستين فرض اينست كه قرارداد……………….

نظر حقوقدان ها ، در مورد بيع سهام :

نظرهاي مختلفي از سوي حقوقدانها در مورد ماهيت حقوقي انتقال سهام مطرح گرديده است. استاد…………………

بيع سهام از ديدگاه فقيهان

……………

نظر مورد اختيار :

………………

بحث مهم و اساسی اينست كه براي تعيين قلمرو عقد بيع بايد به احكام شرع و فقهي مراجعه نمود يا به عرف و سيره عقلا. مي دانيم كه احكام راجع به معاملات و از جمله بيع به اجماع فقها [۱] جزو……….

…………….

ب- تبديل تعهد

…………………..

ج) انتقال دين و طلب:

……………….

گفتار دوم- وضعيت خاص قرارداد انتقال سهام

…………..

گفتار سوم :فروش استقراضی سهام[۲]

……………..

الف)وضعيت قرارداد فروش استقراضي سهام[۳]

……………..

ب)بررسي فقهي فروش استقراضي

……………….

ج) تفاوت هاي فروش استقراضي سهام با خريد و فروش نقد و سلف سهام[۴]

……………….

مبحث دوم- شرايط عمومي انتقال سهام

……………….

گفتار اول- قصد و رضا

………………

گفتار دوم- ايجاب و قبول

…………………

الف) انتقال سهام با نام در خارج از بورس اوراق بهادار

……………….

ب) انتقال سهام در بورس اوراق بهادار

……………….

فهرست منابع و مآخذ

الف)فهرست منابع فارسی

۱- اسكيني،ربيعا،۱۳۸۵،حقوق تجارت شركتهاي تجاري(شركتهاي سهامي عام وخاص)،نشرسمت

۲- افتخاري،جواد،۱۳۸۶،حقوق تجارت شركتهاي تجاري،نشرققنوس

۳-اعظمی زنگنه،عبدالحمید،۱۳۶۵،حقوق بازرگانی،چاپ پنجم،انتشارات دانشگاه تهران

۴-امامي،سيدحسن،۱۳۷۸،حقوق مدني،انتشارات كتابفروشي اسلاميه،جلد۱

………………..

…………………

 

 

 

دانلود پروپوزال آماده مدیریت، دانلود پروپوزال آماده حسابداری، دانلود پروپوزال آماده روانشناسی، دانلود پروپوزال آماده علوم تربیتی، دانلود پروپوزال آماده تربیت بدنی، دانلود پروپوزال آماده حقوق، دانلود پروپوزال آماده کشاورزی، دانلود پروپوزال آماده پزشکی، دانلود پروپوزال آماده پرستاری، دانلود پروپوزال آماده فناوری اطلاعات، دانلود پروپوزال آماده دکتری، دانلود پروپوزال آماده کارشناسی ارشد، دانلود پروپوزال آماده معماری، دانلود پروپوزال آماده اقتصاد، دانلود پروپوزال آماده زبان انگلیسی، دانلود پروپوزال آماده ادبیات فارسی، دانلود پروپوزال آماده فقه، حقوق و علوم قرآنی، دانلود پروپوزال آماده کامپیوتر، دانلود پروپوزال آماده علوم سیاسی، دانلود پروپوزال آماده جامعه شناسی، دانلود پروپوزال آماده تاریخ، دانلود پروپوزال آماده جغرافیا، دانلود پروپوزال آماده زیست شناسی،  دانلود پروپوزال آماده کارآفرینی

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

 

[۱] – انصاری ، شيخ مرتضي ،مكاسب ،۱۳۷۰،ص۳۳ ؛ خمینی ، سيد روح اله، كتاب البيع ، جلد۱ ،۱۴۰۵ه.ق،ص۲۱ ؛ خویی، ابوالقاسم ،مصباح الفقاهه في المعاملات، جلد۱ ،۱۴۰۵ه.ق،ص۴۱؛ حلبی، ابي الصلاح  ،الكافي في الفقه  ،۱۴۰۳ هـ.ق،ص۱۵

[۲] -Short Selling

[۳] – نقل از صورتجلسه ی شماره ۱۸،سال اول ،کمیته تخصصی فقه،۱۳۸۶،ص۱

[۴] – نقل از صورتجلسه ی شماره ۲۱،سال اول ،کمیته تخصصی فقه،۱۳۸۷،ص۲

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سیزده − پنج =

0