تشخیص افتراقی در لکنت زبان نوروژنیک اکتسابی و تکاملی : آیا شرایط سلاست این دو را از یکدیگر تفکیک می کند؟

Differential diagnosis in developmental and acquired neurogenic stuttering: Do fluency-enhancing conditions dissociate the two? (2013)

تشخیص افتراقی در لکنت زبان نوروژنیک اکتسابی و تکاملی : آیا شرایط سلاست این دو را از یکدیگر تفکیک می کند؟

توضیحات: ۶ صفحه انگلیسی، ۸ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

در گذشته، نویسندگان زیادی مجموعه های قابل مقایسه ای از ویژگی های بالینی را برای تشخیص لکنت زبان نوروژنیک اکتسابی (ANS) از لکنت زبان تکاملی (DS) پیشنهاد کرده اند. افرادی که دارای ANS هستند، گزارش شده است که تغییراتی در نقص سلاست آنها در طول شرایط سلاست مختلف مشاهده نشده است. اگرچه این ویژگیها از نظر پایایی در تمایز دو ناهنجاری مورد انتقاد قرار گرفته است (مانند لبرون، بیجلورد و روزا ۱۹۹۰). پزشکان و محققان در سراسر دنیا به استفاده از آنها حتی امروزه ادامه داده اند. در این زمینه، ما شواهدی را از بررسی هایی که در شرایط سلاست در افرادی ANS انجام شده است به کار گرفته ایم که که نشان می دهد که این گروه دارای تغییر پذیری گسترده ای تحت این شرایط است (مانند اثرات سودمند)

به علاوه، با ترکیب شواهد از این مقاله و همچنین لبرون و همکاران، ما فرض کردیم که ویژگیهای بالینی که در تمایز ANS از DS استفاده می شود اغلب غیر قابل اعتماد است. به علاوه، A. ما ناهمگنی را در ظهور ANS، B. تلاشهای اخیر برای تمرکز شباهت ها بین ANS و DS و همچنین C. کمبود بررسی های تصاویر عصبیدر ANS که می تواند راهی بالقوه در آزمایشات در این ناهنجاری سلاست ایجاد کند را نشان داده ایم.

نکات کلیدی

لکنت زبان نوروژنیک اکتسابی، تشخیص افتراقی، شرایط سلاست، بازخورد شنیداری، آواز خواندن، سخنرانی دسته جمعی، اثرات انطباقی، تکرار قسمتی از کلمه

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۵۰۰۰ تومان)

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

2 × سه =

0