تسهیم دانش در یک سازمان پیچیده:سوابق و اثرات امنیت

Knowledge sharing in a complex organization: Antecedents and safety effects (2014)

تسهیم دانش در یک سازمان پیچیده:سوابق و اثرات امنیت

توضیحات: ۹ صفحه انگلیسی، ۱۷ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

در یک چشم انداز امنیت،تبادل تجربیات و اطلاعات در طول حدود شعبه ای،سازمانی،و جغرافیایی حائز اهمیت است.دانش معتبر ممکن است در واحدها و مکانهای مختلف سازمانی،و توانایی برای عبرت گرفتن از شکستها مستقر باشد در نتیجه به فرایند تبادل دانش موثر وابسته است.این مقاله روی تسهیم و کاربری دانش در یک ریسک بالا،محیط ورود سازمانی تمرکز می کند.براساس دانش بدست آمده از بررسی ها به همراه مطابقتهای یک عملکرد شرکت نفت خام و ۸ قررداد اصلی آن،مقاله سوابق و اثرات حرکت تسهیم دانش را بررسی می کند.نتایج کلی نشان می دهد که تجربه کاری،آموزش،حرکت شایسته،کار خودگردان،مکان یابی و پشتیبانی مدیریت بر سطح حرکت تسهیم دانش تاثیر می گذارد؛که دوباره بر بهره برداری دانش مربوط به هدایت کار امن اثر می گذارد.اگرچه تحلیل ها نشان می دهد که مکان یابی یک متغیر شایسته سازی مهم است،بطوریکه اثرات تحصیلات،آموزش،کار خودگردان،و پشتیبانی مدیریت در حرکت تسهیم دانش وابسته به این است که خواه مطابقات فرا تجارت باشد یا فروتجارت.مفهوم اینگونه است که مکان یابی کار به عنوان یک فاکتور مهم برای درنظرگرفتن بهبود حرکت تسهیم دانش طراحی و اجرا شده است.

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۹۰۰۰ تومان)

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

9 − هفت =

0