تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها در عملکرد کارکنان و هزینه

The impact of corporate social responsibility on employee performance and cost (2015)

تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها در عملکرد کارکنان و هزینه

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نوزده − شش =

0