تاثیر فرهنگ سازمانی روی رضایت شغلی و تمایل به ترک

The influence of organizational culture on job satisfaction and intention to leave (2019)

تاثیر فرهنگ سازمانی روی رضایت شغلی و تمایل به ترک

توضیحات: ۱۲ صفحه انگلیسی، ۲۱ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

این مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی را روی رضایت شغلی و تمایل به ترک سازمان از طریق پیمایش کارکنان سازمان های فیتنس بررسی می کند. فرهنگ سازمانی اغلب به عنوان ارزشها، باورها و فرضیات پایه ای شناخته می شوند که به هدایت و هماهنگی رفتارهای اعضا کمک می کند. شاخص فرهنگی برای سازمانهای فیتنس (CIFO) توسعه داده شده است تا فرهنگ سازمانی به طور خاص در صنایع فیتنس بررسی شوند. تحلیل عاملی اکتشافی نشان دهنده هشت عامل است که ابعاد فرهنگی مرتبط با این حوزه را نشان می دهد: شایستگی کارکنان، جو، ارتباط، رسمی بودن، فروش، تجهیزات فروش، برنامه های خدماتی و حضور سازمانی. تحلیل مسیر برای آزمون روابط میان عوامل فرهنگ سازمانی،رضایت شغلی و تمایل به ترک کار استفاده می شود. نتایج بدست آمده ، مدل نسبتا میانجی از فرهنگ سازمانی را نشان می دهد که ۱۴٫۳ درصد از پراکندگی مرتبط با رضایت شغلی و ۵۰٫۳ درصد از پراکندگی مرتبط با تمایل به ترک سازمان است. یافته ها بر چند بعدی بودن فرهنگ سازمانی وپیچیدگی های آن در صنعت فیتنس اشاره دارد.

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۲۰۱۶ تومان)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

14 + سیزده =

0