تاثیر سازمانی و کلینیکال یکپارچگی میان تجهیزات بالینی و سیستم فناوری اطلاعات: مرور سیستماتیک ادبیات سیستم های مدیریت داده بیمار(PDMS)

The organizational and clinical impact of integrating bedside equipment to an information system: A systematic literature review of patient data management systems (PDMS) (2015)

تاثیر سازمانی و کلینیکال یکپارچگی میان تجهیزات بالینی و سیستم فناوری اطلاعات: مرور سیستماتیک ادبیات سیستم های مدیریت داده بیمار(PDMS)

توضیحات: ۱۱ صفحه انگلیسی، ۱۳ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

هدف: معرفی یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه در کنار تجهیزات بالینی که نیازمند سرمایه گذاری چشمگیر مالی و منابع است؛ بنابراین درک تاثیر بالقوه این سیستم می تواند برای تصمیم گیرندگان مفید باشد. با این حال، هیچ مرور ادبیات سیستماتیکی(SLR) بر روی این موضوع نشده است. این SLR  به دنبال جمع آوری شواهدی بر روی تاثیر سیستم های فوق الذکر است، همچنین هم در نتایج سازمانی و هم کلینکال به عنوان سیستم مدیریت داده بیمار  شناخته می شود.

ابزارها و روش ها: جستجوی ادبیات با استفاده از Medline/PubMed و CINHALبر روی مقالات انگلیسی انجام شد که در بازه زمانی ژانویه ۲۰۱۶ تا دسامبر ۲۰۱۶ نوشته شده اند. ارزیابی کیفی روی مقالاتی انجامشد که به نظر می رسید برای SLR مناسب هستند.

نتایج : ۱۸ مقاله در SLR انتخاب شد. شانزده مقاله به تاثیرPDSM بر روی نتایج سازمانی می پرداخت که شامل مطالعات توصیفی، کیفی و کمی بود. این نتیجه بدست آمد که PDMS موجب کاهش زمان چارتینگ[۱]، افزایش زمان سپری شده روی درمان مستقیم بیمار،  و کاهش پدید آمدن خطاها می گردد. تنها دو مقاله به تاثیر کلینیکال PDMS می پردازد. هر دو به بهبود در نتایج کلینیکال اشاره کرده اند، در جاییکه PDMS با سیستم های پشتیبانی از تصمیم کلینیکال(CDSS) یکپارچه می شود.

نتایج: PDMS مزیت های بسیاری هم از نظر کارایی و هم از نظر کیفیت ارائه خدمات به بیماران دارد. بعلاوه، یکپارچگی PDMS با CDSS  ممکن است نتایج کلینیکال را بهبود دهد، اگرجه نتایج آتی باید اعتبار را بیشتر مد نظر قرار دهد.

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۷۰۰۰ تومان)

 

 

[۱]charting

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 + 18 =

0