تاثیر اقلیم گرمسیری و روشهای خنکسازی آب بر رشد خوک

Effects of tropical climate and water cooling methods on growing pigs’ responses (2018)

تاثیر اقلیم گرمسیری و روشهای خنکسازی آب بر رشد خوک

– توضیحات: ۱۴ صفحه انگلیسی، ۱۷ صفحه ترجمه آماده فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

– چکیده ترجمه فارسی:

در این مقاله مطالعه ای بر روی خوک های دورگه در حال رشد در زمینه تاثیر اقلیم گرمسیری بر نرخ تنفس(rr)  , دمای پوست (st) , دمای راست روده و بهره وری    انجام داده ایم و تاثیر دو روش خنک سازی را تعیین کرده ایم. آژمایش بصورت یک طراحی بلوکی کاملا تصادفی شامل ۱۲۰ خوک در حال رشد بوده است. فاکتورها , شامل سیستم خنک سازی و طرح آغل بوذه است. تاثیر دو سیستم خنک سازی (حمام آب (wb) و آب پاشی (s) ) ارزیابی شده و با یک متغیر کنترلی (con) مقایسه شده است.سیستمهای خنک سازی در آغلها با (y) یا بدون محوطه بیرونی (ny) اضافی  تست شده اند. آغلها شبیه به آغلهای کوچک نگهداری خوک جنوب شرقی آسیا بوده اند. اندازه آغل داخلی ۲٫۵*۳ متر  و محوطه ۲٫۵*۲ متر بوده است.طرح آزمایشی مشابهی در دو بلوک انجام شده است: یکی در فصل مرطوب با دمای میانگین محیط (t) 27.5 درجه سانتیگرادی  و رطوبت نسبی (rh) 74.7% و دیگری در فصل حشک با t میانگین ۲۸٫۷ درجه و rh متوسط ۶۲٫۸% . در هر بلوک یک گله خوک ۶۰تایی در ۱۲ آغل نگهداری شده اند(۵خوک در هر آغل) . خوکها دارای دسترسی آزاد به آب آشامیدنی بودند. نتایج نشان داد که نوع خنک سازی و آغل بصور شاخصی بر اغلب پارامترها تاثیر گذار است. حمام و s میزان rr را بترتیب ۴٫۲ و min-1 5.2 کاهش دادند (p<0.01) و st نیز دارای کاهش .۳ , .۴  درجه بوده است (p<0.05) . دمای روده راست از هیچ کدام از روشها تاثیر پذیر نبوده است. حمام بطور شاخصی تعداد دفع ادرار و مدفوع را در ناحیه ساکن در آعلهای ny کاهش داد (p<0.001) . یک محوطه تعداد مدفوع در ناحیه ساکن کاهش داد (p<0.01) . تاثیرات تعاملی شاخصی بین نوع آغل و خنک سازی بر خوابیدن , خوابیدن از پهلو  در هم پیچیدن دیده شد (بترتیب p<0.01,p<0.01,p<0.01). بهره وزن روزانه ۶ g d-1 در wb بیشتر بوده و ۵۰gd-1 با s بیشتر شد. بیشترین بهره  وزن روزانه زمانی بوده است  که  s با آغل نوع ny ترکیب شد (p<0.01).

این چنین نتیجه گرفتیم  که پاسخهای فیزیولوژیکی و رفتاری و در نتیجه بهره وری  خوکهای گله ای در حال رشد در شرایط اقلیمی گرمسیری افزایش یافته و از سیستمهای خنک سازی ساده تست شده  بهره جسته و تحت تاثیر حضور یا عدم حضور محوطه (حیاط) قرار گرفته است. کاهش بالای نرخ تنفس نشان می دهد که خنک سازی با حمام یا آب پاشی فشار گرمایی خوکها را کم می کند.

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۲۰۱۶ تومان)

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

2 × سه =

0