تئوری محدودیت ها: بررسی فلسفه و کاربردهای آن

Theory of constraints: A review of the philosophy and its applications (2018)

تئوری محدودیت ها: بررسی فلسفه و کاربردهای آن

توضیحات: ۲۰ صفحه انگلیسی، ۲۲ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

کسب و کار امروزی بر حسب زمان و کیفیت کاملا رقابتی است. شرکت ها نمی توانند بقا یابند اگر نتوانند مزیت های رقابتی را با تولید محصولات و خدمات کیفیت بالا در زمان تدارک کمتر و چرخش موجودی انبار سریعتر بدست آورند. از دهه ۱۹۷۰، سه رویکرد مهم برای شرکت ها جهت نیل به مزیت های رقابتی مطرح شده که هر کدام فرضیات و روش های قدیمی انجام کارها را به چالش می کشند. اینها مطالبی اند که نیازمند برنامه ریزی (MRPI و MRPII)، درست به موقع (JIT) و تئوری محدودیت ها (TOC) می باشند.

TOC که توسط اِلی گلدرات در اواسط دهه ۱۹۸۰ مطرح شد (گلدرات، ۱۹۸۸) از سیستم OPT (جداول زمانی تولید بهینه سازی شده) نشات گرفته و بعدها تحت نام تجاری فناوری تولید بهینه سازی شده (OPT) شناخته شد. به عنوان بخشی از یک ابزار بازاریابی برای سیستم OPT، گلدرات مفاهیم OPT را به شکل یک مبحث جدید مطرح نمود که در آن تئوری به تدریج در بافتی از یک موقعیت تولید روزمره نمود پیدا می کند. مفاهیم مشخص شده در این کتاب (هدف)، به عنوان نتایجی از کارکردهای واقعی شناخته شده به صورت کامل مطرح می شوند. کتاب دوم با عنوان مسابقه (گلدرات و فاکس، ۱۹۸۶)، برای غلبه بر دشواری هایی نگاشته شد که در این پیاده سازی ها آشکار می شوند. این کتاب یک سیستم منطقی برای جریان مواد مطرح می کند که ظرف-واسطه-ریسمان (DBR) نامیده می شود و به تدریج روی مفهومی تمرکز دارد که از روند تولید به سمت شمول همه ابعاد کسب و کار پیش می رود. در ۱۹۸۷، این مفهوم کلی به عنوان تئوری محدودیت ها (TOC) شناخته شد که گلدرات آن را به عنوان یک تئوری کلی برای مدیریت یک سازمان می داند. این تعریف مشخص می کند که محدودیت اصلی در اکثر سازمانها احتمالا فیزیکی نیست، بلکه مرتبط با راهبرد مدیریتی است. برای پرداختن به محدودیت های راهبردی و پیاده سازی اثربخش فرآیندی که بهبود مداوم نامیده می شود، گلدرات یک روش کلی مطرح می کند که فرآیند تفکر (TP) نامیده می شود. این الگوی کنونی TOC است. کارشناسان معتقدند که این TP مربوط به TOC است که در نهایت ماندگارترین تاثیر را روی کسب و کار ایجاد می کند. هدف این مقاله ارائه یک فهرست جامع از موارد منتشرشده در باب TOC است که با استفاده از یک چارچوب دسته بندی بر اساس فلسفه و کاربردهای آن در حوزه های کسب و کار، و برای مشخص کردن حوزه های تحقیقاتی آینده در TOC صورت می گیرد.

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۲۰۱۶ تومان)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

ده + 20 =

0