بیو سنسورهای بهم پیوسته میکرو الکترود برای شناسایی هورمون تحریک کننده تیروئید

Interdigitated Microelectrodes Biosensor for Thyroid Stimulating Hormone Detection (2013)

بیو سنسورهای بهم پیوسته میکرو الکترود برای شناسایی هورمون تحریک کننده تیروئید

توضیحات: ۴ صفحه انگلیسی، ۱۰ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

شناسایی هورمون های تحریک کننده تیروئید (TSH) برای مداخله زود هنگام در بیماری و بازداری از همه گیری آن ضرورت دارد. هر چند حساسیت پایین شناسایی و محدودیت مربوط نیز هزینه بالای آن موجب محدود شدن کاربرد هر چه بیشتر بیوسنسورها (حسگرهای بیو) TSH می شود. به منظور ارتقای حساسیت و نیز کاهش هزینه، بیو سنسورهای میکروالکترود بهم پیوسته (IDμE) برای شناسایی حساس با هزینه پایین TSH  آماده شده است.  در واقع IDμE به عنوان ساختار حسّی بکار رفته و بیوسنسورها با فنآوری سیستم های میکرو – الکترومکانیکی (MEMS) تولید شده است که در تولیدات مقیاس بالا نیز قابل استفاده می باشد. در بیوسنسورهای IDμE از آزمایش های سنجش جاذب ایمنی مربوط به آنزیم (ELISA) و واکنش رسوب نقره آنزیمی برای رسیدن به حساسیت بالا استفاده می شود. لازم به ذکر است که بیو سنسورهای مبتنی بر IDμE قادر به شناسایی TSH تا mIU/L 014/0 بوده و از mIU/L 02/0 تا mIU/L 100 متغیر بوده و نیز از دقت بالایی در مورد TSH برخوردار می باشند. لازم به ذکر است که بیوسنسور پیشنهادی IDμE همچنین در شناسایی هورمون های دیگر نیز بکار می رود که برای تشخیص زودهنگام بیماری لازم می باشد.

کلیدواژه ها: بیوسنسور؛ میکرو الکترودهای بهم پیوسته؛ هورمون تحریک کننده تیروئید؛ شناسایی هورمون؛ رسوب نقره

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۶۰۰۰ تومان)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 × 4 =

0