بقای شرکت در بحرانها: اثر جهت دهی بازار, نوآوری بازاریابی و استراتژی تجاری

Firm survival through a crisis: The influence of market orientation, marketing

innovation and business strategy (2019)

بقای شرکت در بحرانها: اثر جهت دهی بازار, نوآوری بازاریابی و استراتژی تجاری

– توضیحات: ۱۰ صفحه انگلیسی، ۱۹ صفحه ترجمه آماده فارسی (word) (مقاله با ترجمه)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

– چکیده ترجمه فارسی:

در نتیجه بحران اقتصادی, بخش تولید جهانی در حال فروپاشی است. تحقیق جاری با تمرکز بر شرکتهای کوچک و متوسط تولیدی چینی (SME), بررسی می کند نوآوری  بازاریابی, که بعنوان بهبود در ترکیب بازاریابی تعریف می شود, قادر به کمک به دوام در برابر چالشهای عملیاتی در شرایط اقتصادی جاری می باشد یا خیر. مدلی مفهومی گرایشات بازار, نوآوری بازاریابی, مزایای رقابتی و بقای شرکت را بهم پیوند داده و با استفاده از مدلسازی ساختاری معادله تست می شود. سه یافته مهم استخراج گردید. اولا, SME های چینی بررسی شده, دارای احتمال ادراکی بیشتری از بقا هستند, اگر دارای مزیت رقابتی و بادوام باشند. دوما, نوآوری بازاریابی در توسعه و دوام مزیت رقابتی بر اساس استراتژی های رهبری هزینه و تمایز (تفکیک محصول) کمک رسان می باشد. سوما, نوآوری بازاریابی زمانی بهبود یافته که SME های تولیدی بررسی شده رقابت محور عمل کرده و دارای قابلیتهای چندکارکردی خوب بوده اند.

کلیدواژگان: نوآوری, گرایشات بازار, چین, SME .

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۵۰۰۰ تومان)

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

12 − ده =

0