بررسی وضعیت اجرای درس تربیت بدنی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از دیدگاه معلمان و دانش آموزان

دانلود پروپوزال آماده: بررسی وضعیت اجرای درس تربیت بدنی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از دیدگاه معلمان و دانش آموزان

دانلود پروپوزال آماده و پروپوزال تکمیل شده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و انجام پایان نامه دکتری تربیت بدنی و نوشتن پروپوزال اصلی و پروپوزال آماده تربیت بدنی روش تحقیق ، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

جوامع انسانی بر پایه نهادها و سازمان های اجتماعی استوار است که نقش و اهمیت هر یک در اداره آنها، با توجه به تأثیری که هر سازمان می تواند در فرآیند توسعه کشور داشته باشد، مشخص می شود. در این زمینه آموزش و پرورش از جمله سازمان های زیر بنایی جوامع بشری است که با توجه به نقش محوری آن در فرآیند توسعه، به ویژه توسعه نیروهای انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این سازمان و زیر مجموعه های آن که با هدف تربیت نسل آینده و متناسب با اهداف از پیش تعیین شده شکل گرفته، نیازمند برنامه ریزی های اصولی و مطابق با نیازهای جامعه در زمینه های مختلف است. در این خصوص به نظر می رسد که همراه با دیگر برنامه های آموزشی در حوزه های شناختی و عاطفی که در حال حاضر بیشتر مورد توجه و نظر برنامه ریزان است، یک رنامه اصولی تربیت بدنی نیز قادر است ضمن تأمین سلامت جسمانی و روانی دانش آموزان، با ایجاد زمینه های مساعد برای رشد و پرورش استعداد های بالقوه آنها، موجب پویایی و توسعه کشور گردد (اصلان خانی و همکاران، ۱۳۸۱).

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

شعبانی و همکاران (۱۳۸۶) نظرسنجي و نيازسنجي از دانش آموزان در خصوص درس تربيت بدني در مدارس متوسطه شهرستان ملاير را مورد بررسی قرار دادند. براي گردآوري داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته، استفاده شد. نتايج نشان داد که نگرش کلي دانش آموزان درباره امکانات و تجهيزات ورزشي مدارس، برنامه و محتواي آموزشي، شيوه تدريس معلمان و نحوه ارزشيابي در مجموع با ۸۱ درصد در سطح خوبي قرار دارد. همچنين نياز کلي دانش آموزان در زمينه امکانات و تجهيزات ورزشي، برنامه و محتواي آموزشي در مجموع با ۱/۵۶ درصد در سطح خيلي زياد قرار دارد. در ضمن مقايسه نگرش دانش آموزان دختر و پسر در زمينه هاي امکانات و تجهيزات ورزشي، ارزشيابي از درس تربيت بدني تفاوت معني داري باهم ندارند اما در زمينه هاي برنامه و محتواي آموزشي و شيوه تدريس معلمان و به طور کلي نگرش دانش آموزان دختر نسبت به دانش آموزان پسر مثبت است.

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۷- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۸- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۹- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام پایان نامه دکتری، انجام رساله دکتری، نوشتن پروپوزال، انتخاب موضوع پایان نامه، پایان نامه مدیریت، انجام پایان نامه دکتری مدیریت، انجام رساله روانشناسی، انجام پروپوزال دکتری مدیریت.

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

8 + 2 =

0