بررسی نقش کمال گرایی و تعصب در تمایل به خود شکوفایی و مقایسه آنها در کودکان تیز هوش و عادی

دانلود پروپوزال آماده: بررسی نقش کمال گرایی و تعصب در تمایل به خود شکوفایی و مقایسه آنها در کودکان تیز هوش و عادی

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال اصلی و پروپوزال روش تحقیق و آماده کردن پایان نامه، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

کمال گرایی به عنوان یک سبک شخصیتی که با تلاش برای بی عیب بودن و تعیین معیارهای افراطی بالا برای عملکرد همراه با گرایش هایی برای ارزشیابی های انتقادی شدید از رفتار خود مشخص می شود، توصیف شده است (فلنت و هیویت[۱]، ۲۰۱۶؛ فراست و همکاران[۲]، ۱۹۹۰). تحقیق در زمینه کمال گرایی نشان داده است که تفکیک بین دو بعد اصلی کمال گرایی مهم می باشد (استوبر و اوتو[۳]، ۲۰۱۸). از یک طرف بعد تلاش های کمال گرایانه نماینده تلاش برای کمال و معیارهای شخصی بالا[۴] برای عملکرد است. این بعد همچنین به عنوان کمال گرایی سازگارانه، سالم یا مثبت توصیف شده است (رایس و همکاران[۵]، ۱۹۹۸؛ استامپ و پارکر[۶]، ۲۰۱۶). از طرف دیگر، بعد نگرانی های کمال گرایانه نماینده نگرانی زیاد از اشتباهات، واکنش های منفی نسبت به ناکامل بودن و ترس از شکست در برآورد انتظارات بالای دیگران است. این بعد همچنان به عنوان کمال گرایی ناسازگارانه، ناسالم یا منفی توصیف شده است (به نقل از قمری و همکاران، ۱۳۸۹). کمال گرایی پدیده پیچیده ای است که هم به فعالیت های طبیعی و هم به ناسازگاری های روانی وابسته است. در حقیقت با کاوشی دقیق در خصوصیات و ویژگی های انسان درمی یابیم که انسان دوستدار خوبی بوده و کمال طلب است (باوارو، ۲۰۱۶).

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

تعصب يك ايده و الگوى رفتاريست كه با احساسات و بدون كمترين شك و شبهه، در تأیيد و يا رد يك شخص، حزب، قوم، زبان، سمت، مذهب، كشور و يا هم هدف خاصى تبارز ميكند. تعصب وابستگى افراطى به چيزى و ناديده گرفتن غير آنست. ريشۀ تعصب، دلبستگى و تمايل كوركورانه ايست كه باعث ميشود انسان كسى يا چيزى را بدون دليل و يا با دلايل غيرموجه و ناكافى بپذيرد و روى آن تأكيد و پافشارى نمايد. وقتی که انسان نمی خواهد از آنچه که هست و می اندیشد، فکر خود را فراتر ببرد، یا اندیشه ی خود را در برابر تحولات فکری رایج در جامعه، مسئول نداند، و یا گمان کند همان اندیشه و عقیده ای که در گذشته داشته، برای همیشه او را کفایت می کند و پاسخگوی تمامی مشکلات فکری او خوهد بود، به حقیقت آزاد اندیشی و حتی اندیشه را محکوم کرده و در نتیجه به مقابله ی با هر نوع تحول فکری خواهد پرداخت. مسلما این عناصر به هر گروه یا طبقه یا طیفی در جامعه تعلق داشته باشند، عامل عقب ماندگی محیط اطراف خود خواهند شد. دنياى امروز عصر شکوفايى ارزش هاى انسانى است. هر محصول فكرى و گرايش انسانى، زمانى معقول مي نمايد و مقبول واقع خواهد شد كه عارى از تعصب بوده براى همه كاربرد داشته باشد.

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

کاکاوند و همکاران (۱۳۹۲) رابطه بین کمال گرایی و سبک های شناختی را در دانش آموزان دختر دبیرستانی مورد مطالعه قرار دادند. در این تحقیق ۳۳۰ دانش آموز دختر دبیرستانی در شهر کرج انتخاب شدند. نتایج نشان داد که بین کمال گرایی مثبت با سبک های شناختی رابطه مستقیم و معنی دار و بین کمال گرایی منفی با سبک های شناختی رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد.

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۷- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۸- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۹- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

 

[۱] – Flent and Hioit

[۲] – Frost et al.

[۳] – Stober and Otto

[۴] – High Personal Standards

[۵] – Rice et al.

[۶] – Stumpf and Parker

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دو × دو =

0