بررسی عوامل موثر برمشارکت اجتماعی سمن هاي جوانان (سازمانهاي غير دولتي يا مردم نهاد جوانان) در فضای مجازی « اينترنت» (با تاكيد برسمن‌هاي زير نظر وزارت ورزش و جوانان در تهران)

دانلود پروپوزال آماده: : بررسی عوامل موثر برمشارکت اجتماعی سمن هاي جوانان (سازمانهاي غير دولتي يا مردم نهاد  جوانان) در فضای مجازی « اينترنت»

(با تاكيد برسمن‌هاي زير نظر وزارت ورزش و جوانان در تهران)

 فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف

علوم ارتباطات اجتماعی گرايش ارتباطات اجتماعی

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

يكي از روشهاي مختلف تقويت جوامع مدني ، مشاركت  همه افراد آن به ميزان توانمندي در امور جاري و آينده كشور مي باشد. جوانان نيروي فعال جامعه هستند كه گامهاي توسعه به ميزان شناخت و آگاهي آنان از امور مختلف ، و حضور موثر شان در تصميم گيريها و اجراي برنامه ها بستگي دارد.يكي از محمل‌هاي مشاركت اجتماعي جوانان، حضور درسمن‌ها( سازمانهاي غير دولتي يا سازمانهاي مردم نهاد يا NGO) به عنوان نهادهاي مدني است.(سفيري و سعيدي[۱])

از جمله مسائلي كه در سالهاي اخير در حوزه جوانان بدان توجه شده است موضوع سمنهاي جوانان(سازمانهاي غير دولتي جوانان[۲] ) است. تشكلهايي كه جوانان درآن عضو مي شوند و مي توانند  در عرصه هاي مختلف اجتماعي فعاليت كنند.

سمنهاي جوانان، سازمانهاي با اهداف خير خواهانه ، داراي شخصيت حقوقي ، مستقل ، غير تجاري  و غير انتفاعي هستند كه براي انجام فعاليتهاي داوطلبانه با گرايشهاي غير سياسي و بر اساس قانون  در حوزه هاي مختلفي چون محيط زيست ، ورزشي ، هنري ، مواد مخدر  و ايدز ، كارآفريني و اشتغال ، علمي و پژوهشي ، بهداشت و سلامت و ….. فعاليت مي نمايند . اين سازمانها توسط اشخاص حقيقي راه اندازي شده و جوانان گروه سني (۲۹-۱۵ ساله ) اداره كننده آنها مي باشند.

سمنهابه عنوان نهادهايي توانمند در تحقق الگوي مشاركت اجتماعي مي توانند نقش مردم و ديگرگروههاي مختلف را در صحنه هاي زنده جامعه به منصه ظهور برسانند.مشاركت فعال و مثبت جوانان در عرصه هاي مختلف اجتماعي يكي ازدغدغه هاي مهم مسئولان كشور مي باشد و در اين ميان پويايي جوانان در راه توسعه پايدار و پيشرفت كشور بسيار حائز اهميت است و سازماندهي و استفاده بهينه از استعدادها و تخصص هاي جوانان ضروري است.سمنها كانال ارتباطي بين مردم و دولت هستند كه با دسترسي وسيع به آحاد مردم و جلب اعتماد آنها فعاليت كرده و نقش موثري را در رشد و بلوغ اجتماعي ايفا مي نمايند. اين تشكلها ضمن ايجاد محيط مناسب براي مشاركت مدني و اجتماعي جوانان ، شرايط را براي بهبود و رفع معظلات و كاستي ها فراهم مي كنند امروزه مشاركت در بستر جامعه اي دموكراتيك و مدني صورتي نهادمند به خود گرفته است.در جامعه مدني تشكل هاي مستقل از دولت در شرايط برابر وبرخوردار از اطلاعات و امكانات مساوي زمينه مشاركت افراد در امور مربوط به خودشان را فراهم مي سازند.تعريف فرهنگ انگليسي آكسفورد مشاركت را به عنوان«عمل يا واقعيت شركت كردن، بخشي از چيزي را داشتن يا تشكيل دادن» دانسته است(به نقل ازرهنما، ۱۳۷۷: ۱۱۵ ). موسسه تحقيقاتي ملل متحد براي توسعه اجتماعي مشاركت را «كوششهاي سازمان يافته براي افزايش كنترل بر منابع و نهادهاي نظم دهنده در شرايط اجتماعي معين از سوي برخي از گروه ها و جنبش هايي كه تا كنون از حيطه اعمال چنين كنترلي محروم و مستثني بوده اند» تعريف مي كند(به نقل ازغفاري، ۱۳۸۰: ۳۷)

 

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

 

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

 

 

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

 

[۱]-خديجه سفيري عضو هئيت علمي گروه اجتماعي دانشگاه الزهرا و محمدرضا سعيدي كارشناس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

[۲]تصويب نامه شماره ۲۷۸۶۲ مورخ ۸/۵/۱۳۸۴ سازمان ملي جوانان

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

20 + 7 =

0