بررسی سیستماتیک رضایت جنسی

A systematic review of sexual satisfaction (2013)

بررسی سیستماتیک رضایت جنسی

توضیحات: ۹ صفحه انگلیسی، ۱۳ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

مطالعه ی تئوریکی کنونی، یک بررسی سیستماتیک از تحقیقات منتشر شده است که در آن رضایت جنسی، یک متغیر وابسته بود. بعد از انجام یک تحقیق در پایگاه های داده ی اصلی الکترونیک و دنبال کردن یک فرآیند انتخاب، ما خلاصه ای از یافته های اصلی ۱۹۷ مقاله ی منتشر شده بین سال های ۱۹۷۹و ۲۰۱۶ را فراهم کردیم. بررسی، پیچیدگی و اهمیت رضایت شغلی را نشان می دهد که با متغیرها و فاکتورهای زیر ارتباط داشت: الف) متغیرهای مجزا مثل خصوصیات دموگرافیک-اجتماعی و روانشناسی و همچنین ویزگی های فیزیکی و وضعیت سلامتی روانشناسی؛ ب) متغیرهای مرتبط با روابط صمیمی و واکنش جنسی؛ ج) فاکتورهای مرتبط با حمایت اجتماعی و روابط خانوادگی؛ و د) ارزش های و باورهای فرهنگی مثل دین. در نتیجه گیری، ما مشاهده کردیم که رضایت جنسی، یک فاکتور کلیدی در سلامت جنسی افراد و رفاه کل است. اگرچه، علی رغم اهمیت آن، کمبود مدل های تئوریکی، مهمترین فاکتورها را که برای توصیف رضایت جنسی ترکیب می کنند، وجود دارد.

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۷۰۰۰ تومان)

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

14 − هفت =

0