بررسی راهیردهای تنظیم هیجان و کمال¬گرایی در اقدام کنندگان به خودکشی

عنوان پروپوزال: بررسی راهیردهای تنظیم هیجان و کمال­گرایی در اقدام کنندگان به خودکشی

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

خودکشی یکی از مشکلات عمده بهداشتی است (۱). هر ساله یک میلیون نفر بر اثر خودکشی می­میرند (۲). طیف رفتار خودکشی دارای دامنه­ای از فکر خودکشی، تهدید به خودکشی و اقدام به خودکشی تا خودکشی کامل است (۳). اکثر کسانی که گرایش به خودکشی دارند، در اصل نمی­خواهند بمیرند، آن­ها صرفا می­خواهند به درد و رنج­شان (واقعی یا خیالی) پایان دهند و به عبارتی آن­ها نیازمند به کمک هستند (۴).

سازمان بهداشت جهانی وجود یک اختلال روانپزشکی را بزرگترین عامل خطر برای خودکشی می­داند و به این دلیل پیشگیری و درمان اختلالات روانی بدون تردید، اثر مهمی بر پیشگیری از خودکشی دارد (۵). براي تبيين آسيب شناسي شناختي اختلالات هيجاني از جمله خودكشي در افسردگي، حمايت­هاي نظري متعددي وجود دارد كه عملكرد شناختي را به افكار و رفتار خودكشي مرتبط دانسته و پديده خودكشي را به عنوان يك همبسته افسردگي، از همان ابتداي شكل گيري نظريه شناختي مطرح مي کنند (۶). در زمينه روانشناسي شناختي بر نقش مسأله گشايي نارس در ساختار شناختي مبتلايان به افسردگي تأكيد شده (۷) و نقش كمبود مهارت­هاي مسأله گشايي افراد افسرده داراي انگاره پردازي خودكشي مورد توجه قرار گرفته است (۸). ین و همکاران (۲۰۱۷) در پژوهشی به بررسی نقش اختلالات محور ۱ و ۲ به عنوان پیش بین­های خودکشی پرداختند، نتایج پژوهش آنان نشان داد که اختلال شخصیت مرزی، سوء مصرف مواد و افسردگی به طور معنی­داری پیش­بینی کننده­ی خودکشی می­باشند(۹).راهبردهاي تنظیم شناختی هیجان از همبسته­هاي اساسی رفتاري ایده­پردازي خودکشی و آسیب شناسی روانی می­باشد (۱۰).

……

مرور منابع:

بیرامی، اقبالی و قلیزاده (۱۳۹۱) در پژوهشی به بررسی تعامل عامل­های شخصیتی با علایم افسردگی، ناامیدی و افکار خودکشی در بین دانشجویان پرداختند، نتایج پژوهش آنان نشان داد که ارتباط مثبت و معنی­داری بین عامل روان­رنجوری با افسردگی، افکار خودکشی و نا­امیدی وجود دارد. همچنین برون­گرایی و با وجدان بودن با نشانه­های افسردگی، ناامیدی، و افکار خودکشی رابطه منفی و معنی­داری وجود دارد. در این پژوهش عامل روان­رنجوری ۷۳ درصد از واریانس افسردگی، ۶۱ درصد از واریانس نا­امیدی و و ۵۹ درصد از واریانس خودکشی را تبیین کرد (۲۳).

………..

سوالات تحقیق:

راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در افراد اقدام کننده به به خودکشی چگونه است؟

وضعیت کمالگرایی درافراداقدام کننده به خودکشی چگونه است؟

.

………….

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

6 − 4 =

0