بررسی رابطه میان آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی منابع انسانی مورد مطالعه: کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی(ره)

دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه میان آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی منابع انسانی

مورد مطالعه: کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی(ره)

 نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  علوم ارتباطات اجتماعی گرایش: ارتباطات

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

امروزه در محیط کسب و کار و در حال تغییر، دسترسی به اطلاعات صحیح به موقع و مرتبط، نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. به طوري که بسیاري از فعالیت‏هاي سازمان‏ها، مانند: تصمیم‏گیري، پیش بینی و تحلیل‏هاي تجاري به این اطلاعات بستگی دارد. فن آوري اطلاعات ابزاري است که قادر خواهد بود، نیازهاي اطلاعاتی سازمان ها را برآورده کرده و آنها را در رسیدن به اهداف یاري کند. در واقع، فن آوري اطلاعات تلفیقی از دستاوردهاي مخابراتی، روش ها و راه کارهاي حل مسأله و توانایی راهبري با استفاده از دانش نرم افزاري و سخت افزاري و شامل موضوعات مربوط به مباحث پیش رفته علوم، فن آوري و طراحی کامپیوتري، پیاده سازي سیستم‏هاي اطلاعاتی و کاربردهاي آن است (مانیان و همکاران،۱۳۸۸ ) از سویی در ادبیات علمی بهره‏وري به معناي سودمندي و سودآوري پربار است و در واقع، به عنوان رابطه اي بین خروجی و ورودي و نتایج حاصل شده و فداکاري کارکنان تعریف شده است و یا در بعضی موارد آن را مترادف با خروجی گرفته اند (سينگ و موهانتي[۱]،۲۰۱۶)

نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و جنبه هاي گسترده زندگی اجتماعی موجب شده است، تا سازمان ها بیشتر تلاش کنند که فراگیران قابلیت استفاده از فن آوري اطلاعات و ارتباطات را فرا گیرند (چناري و صائمیان،۱۳۸۹) تا به سودآوري مورد نظر دست یابند. فن آوري اطلاعات و انقلاب رایانه‏هاي در چند سال اخیر تغییرات وسیع و سریعی را در جنبه‏هاي مختلف زندگی جوامع گوناگون پدید آورده‏اند و اطلاعات به روز و به هنگام، به عنوان کارآمدترین ابزار تصمیم‏گیري و برنامه ریزي می تواند نقش مهمی در پی ریزي اصولی و منظم و مؤثر براي بهره مندي بهینه از منابع انسانی و غیر انسانی ایفا نماید(رسولی آذر، ۱۳۸۲)

 

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

 

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

 

 

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

 

[۱]Singh & Mohanty

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

18 − سه =

0