بررسی رابطه بین ادراک کارمندان از عدالت سازمانی و بهره وری سازمانی

دانلود پروپوزال آماده: بررسی رابطه بین ادراک کارمندان از عدالت سازمانی و بهره وری سازمانی

دانلود پروپوزال آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال اصلی و پروپوزال روش تحقیق و آماده کردن پایان نامه، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

با توجه به نوآوریها و دگرگونیهای بی حد وحصرکه درجهان با آن مواجه هستیم سازمانهای موفق تدابیر خاصی را برای استفاده از کلیه ظر فیتهای فکری و عملی کارکنان خود اتخاذ کرده اند ، درجهان امروز توجه به نیروی انسانی به عنوان محور تحول وعنصر اساسی هر سازمان که متاثر از اطلاعات وارتباطات عمل می کند بیش از پیش محسوس است و اندیشه توانمندکردن، برانگیختن ومشارکت این عامل یکی از برنامه های راهبردی وحیاتی مدیریت هر مجموعه تلقی می گردد (میرغفوری و صیادی، ١٣٨٦).

بهره وری از جمله عواملی است که دوام و بقای سازمان ها را در دنیای پررقابت فعلی تضمین می کند. حاکم شدن فرهنگ بهره وری، موجب استفاده بهینه از کلیه امکانات مادی و معنوی سازمان ها می شود و دائما توان ها، استعدادها و امکانات بالقوه سازمان ها شکوفا می شود. (هدایتی و همکاران، ١٣٩٠).

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

تحقیقات نشان داده اند که رفتار عادلانه از سوی سازمان با کارکنان عموما منجر به تعهد بالاتر آنها نسبت به سازمان و افزایش بهره وری آنها می شود. از سوی دیگر افرادی که احساس بی عدالتی کنند، به احتمال بیشتری سازمان را رها می کنند و یا سطوح پایینی از تعهد را از خود نشان می دهند و حتی ممکن است شروع به رفتارهای نابه هنجار مثل انتقام جویی کنند. بنابراین درک اینکه چگونه افراد در مورد عدالت در سازمانشان قضاوت می کنند و آنها چطور به عدالت یا بی عدالتی درک شده پاسخ می دهند، از مباحث اساسی خصوصا برای بهره وری نیروی انسانی می باشد. در طول تاریخ یکی از آرزوهاي اساسی انسان اجراي عدالت و تحقق آن درجامعه بوده است دراین خصوص مکتبها و اندیشه هاي گوناگون بشري و الهی، راه-حلهاي مختلفی را پیشنهاد کرده اند (مرامی،١٣٨٧)

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

امیریان (١٣٩٠) رابطه عدالت و تعهد سازمانی با بهره وری شغلی در بین دبیران دبیرستانهای دخترانه شهر مرودشت را مورد بررسی قرار دادند. روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی صورت گرفته و جامعه مورد پژوهش آن دبیران زن در مقطع متوسطه(دخترانه)درشهر مرودشت بوده است که بر اساس روش نمونه گیری که خوشه ای چند مرحله ای و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد ۱٠۵ نفر ازمیان سه منطقه شمالی، مرکزی و جنوبی  دبیران انتخاب شدند. نتایج نشان داد که بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با بهره وری رابطه معنی داری وجود دارد، بین مولفه های عدالت سازمانی با بهره وری رابطه معنی داری وجود دارد و بین مولفه های تعهد سازمانی با بهره وری رابطه وجود دارد.

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۷- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۸- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۹- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

20 + دو =

0