بررسی تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر نگرش مصرف کننده از محصول جدید ( مطالعه موردی برند چیکا)

دانلود پروپوزال تکمیل شده و پر شده: بررسی تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر نگرش مصرف کننده از محصول جدید ( مطالعه موردی برند چیکا)

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

هرشركت درهنگام معرفي يك محصول جديد به بازار، با سؤالات متعددي مواجه است.مهمترين مسئله اي كه ذهن عرضه كننده رابه خود مشغول مي دارد اين است كه محصول  جديد را با چه موضعگيری مشخصي وارد بازاركند تا بتواند تقاضاي كافي ايجاد كند ويا به عبارت ديگر،براي بازارجذابيت داشته باشد.دراين باره موضعي كه بنگاه براي محصول خود اتخاذ مي­كند بايد باويژگيهاي مختلف محصول،از جمله كيفيت محصول،نوع بسته بندي،نام تجاري ونوع تبليغات،پشتيباني شود. يك محصول جديد ممكن است با نام تجاري توليدكننده يا توزيع كننده به بازارعرضه شود. معمولا ًوقتي توليدكننده امكانات بسته بندي وبازاريابي ندارد،و يااگربخواهدازشهرت نام واسطه استفاده كند،محصولات خودرابانام شركت واسطه عرضه مينمايد. بعضي ازشركت ها به صورت تركيبي عمل مي­كنند.يعني بخشي از توليدات خود را با نام شخصي وبخش ديگري را با نام شركت واسطه عرضه می­كنند. شركتهاي توليدكننده و همچنين توزيع كننده،براي انتخاب نام تجاري محصولات خود از روشهاي متفاوتي استفاده مي­كنند. دربعضي مواقع آنهاهريك ازمحصولات خودرابايك نام مستقل به بازارعرضه مي­كنند. مهمترين مزيت برگزيدن چنين روشي اين است كه عدم موفقيت يك محصول در وجهه ديگرمحصولات شركت تأثيرمنفي نخواهدگذاشت ويا به عبارت ديگر،بنگاه شهرت خود را به موفقيت يك محصول خاص وابسته نمي­كند .مزيت ديگراستفاده از چنين راهبردي اين است كه انتخاب يك نام جديد فرصت وانگيزه اي جديد در بازارايجاد ميكند وهمچنين موجب انگيزه تلاش براي كاركنان بنگاه نيز مي­­گردد. امروزه اغلب توليدكنندگان، محصولات جديد خود را با استفاده ازنام تجاري محصولات موفق قبلي به بازار عرضه مي كنند؛ زيرا يكي از ارزشمندترين داراييهاي هرسازمان سابقه واعتبارآن نزد مشتري است. اعتبار وسابقه هرسازمان به عملكرد خود سازمان و استنباط بازار از عملكرد ا و بستگي دارد. نام تجاري موفق مي­تواند اهرمي براي موفقيت ديگر محصولات جديد بنگاه باشد. يك محصول با نام تجاري موفق معمولاً قابل فروش به قيمت بالاتر مي­باشد، از وفاداري بيشترمشتري برخورداراست و موجب سهولت انتخاب بين مصرف كننده مي­شود(دُیل ی[۱]،­ ۱۹۹۰)­.  بین سالهاي  ۱۹۷۷تا ۱۹۸۴ميلادي حدود ۴۰درصد محصولات معرفي شده درسوپر ماركت­هاي ايالات متحده از همين راهبرد يعني تعميم نام تجاري محصولات قبلي به محصولات جديد استفاده كرده بودند (آکر[۲]، ۱۹۹۰).  در مقاله­اي ازمجله برنداستراتژي[۳] (۲۰۱۷) اشاره شده كه ۸۲ درصد كالاهاي جديد داراي نام تجاري تعميم يافته­اند. درهمين مقاله به گفته هلنوينگ[۴]مدير مركز علوم بازاريابي[۵]اشاره مي­شودکه شركتها احساس كرده­اند مي­­­توانند ازارتباطي كه بامشتري از طريق نام تجاري خود برقرار مي­كنند، سودبرند. مديران براين باورندكه اگر بتوانند با استفاده از نام تجاري محصولات موفق خود محصولاتي جديد از طبقات ديگركالامعرفي كنند موجب صرفه جويي شده­اند. مديران بازاريابي حاضر نيستند ريسك معرفي محصول جديد با يك نام ناشناخته را بپذيرند و براساس تحقيق به عمل آمده،  ۸۳ درصد مديران بازاريابي معتقد به عرضه محصول جديد بانام تعميم يافته مي­باشند و۳درصد مديران معرفي كالا با يك نام كاملاً جديد را ترجيح مي­دهند و ۱۵ درصد مديران براي هر دو راهبرد وزن يكساني قائلند (همان منبع، ۲۰۱۷) دركشور ما نيز شركت­هايي كه محصولات متنوع ارائه مي­كنند به طور آگاهانه يا ناخودآگاه اغلب محصولات جديد را با همان نام تجاري محصولات قبلي روانه بازار مي­كنند.

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

پروژه آماده مدیریت، حسابداری، پروپوزال آماده تقریبا رایگان ارشد و دکتری روانشناسی، پرسشنامه و ترجمه آماده کشاورزی، علوم سیاسی، معماری، عمران و همه رشته های دانشگاهی، پروپوزال پر شده مدیریت آموزشی، تکنولوژی آموزشی، تربیت بدنی، ترجمه مقالات آماده، پروپوزال با مقاله بیس آماده

 

[۱]Doyle

[۲]Aaker

[۳]Brand strategy

[۴]Helen Wing

[۵]Marketing Science Centre

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

شش − 6 =

0