بررسی تاثیر اخلاق ترافیک شهروندی بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی؛ مطالعه موردی شهر اصفهان

دانلود پروپوزال تکمیل شده و پر شده: بررسی تاثیر اخلاق ترافیک شهروندی بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی؛ مطالعه موردی شهر اصفهان

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

رشد شهرنشيني در جهان و به ويژه در كشورهاي در حال توسعه رو به افزايش است. اين امر نياز به استفاده از وسايل حمل و نقل را بيشتر مي نمايد. وسايل حمل و نقل موتوري با ويژگي ها و پتانسيل هاي خود دسترسي سريع و راحت به فواصل دور و نزديك را ممكن نموده اند. اما عوارض و مشكلاتي مانند تصادفات، آلودگي هوا، سروصدا و راه بندان هاي طولاني مدت را به همراه داشته است.

يكي از مشكلات اساسي كه در اصفهان مشاهده مي شود و روزانه هزاران نفر را در خود گرفتار مي كند، مشكل “تراكم ترافيك شهري” مي باشد. تراكم ترافيك به عنوان يك مشكل مشترك در شهرهای بزرگ جهان شناخته شده است و كارشناسان حمل و نقل و ترافيك، انسان، وسايل نقليه و شبكه معابر را از عوامل موثر در عرصه ترافيك شهري مي دانند و عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي از طرف انسان (به عنوان عامل فعال و با شعور اين سيستم) از علل انساني اساسي اين پديده شهري بيان گرديده است.

مطالعات انجام شده در خصوص زمينه ها و عوامل بروز تخلفات ترافيكي در كشورهاي مختلف، نشان مي دهد كه در همه كشورها خصوصاً در كشورهاي توسعه يافته، عوامل بروز تخلفات بيشتر به ويژگي هاي شخصيتي رانندگان و هنجارهاي غالب اجتماع برمی گردد. از ساير عوامل موثر بر بروز تخلفات و رفتارهاي پرخطر در اين كشورها می توان به عواملی همچون: عدم آگاهي از عواقب تخلف، ريسك پذيري، قدرت نمايي، ميل به قانون شكني، بي اعتمادي به قانون، عادات نادرست فرهنگي، خشم و عصبانيت، نادرست بودن طرح هندسي مسير، نقص قوانين، عدم اجراي قوانين، برخورد نامناسب با متخلفان، نظارت نامناسب و احتمال پايين شناسايي تخلفات، وجود زمينه هاي چانه زني با پليس و عدم قطعيت مجازات ها اشاره نمود.

عامل انساني از ديدگاه علوم مختلفي چون روانشناسي، جامعه شناسي، علوم تربيتي و بهداشت قابل بررسي است. در اين مطالعه از ديدگاه جامعه شناسانه به آن نگريسته مي شود. يكي از مباحث مهم در جامعه شناسي معاصر، بحث شهروندي و به دنبال آن اخلاق شهروندي مي باشد. اخلاق شهروندي محصول زندگي شهري است. به طور خلاصه شهروند، فردی است كه در شهر زندگي مي كند، از امكانات شهر بهره مي برد و در مقابل شهر و ديگر شهروندان داراي مسئوليت مي باشد. اخلاق شهروندي عبارت است از وظايف و تعهداتي كه هر شهروند در قالب رفتارهاي اجتماعي نسبت به نهادهاي اجتماعي و ساير شهروندان دارد.

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

پروژه آماده مدیریت، حسابداری، پروپوزال آماده تقریبا رایگان ارشد و دکتری روانشناسی، پرسشنامه و ترجمه آماده کشاورزی، علوم سیاسی، معماری، عمران و همه رشته های دانشگاهی، پروپوزال پر شده مدیریت آموزشی، تکنولوژی آموزشی، تربیت بدنی، ترجمه مقالات آماده، پروپوزال با مقاله بیس آماده

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هفده + 3 =

0