بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر فعالیت شغلی کارکنان در مجموعه بانک ملی

دانلود پروپوزال آماده: بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر فعالیت شغلی کارکنان در مجموعه بانک ملی

دانلود پروپوزال آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال اصلی و پروپوزال روش تحقیق و آماده کردن پایان نامه، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

اصطلاح «سرمايه اجتماعي» در سه دهه گذشته موضوع بررسي هاي بسياري در علوم اجتماعي – و به ويژه در جامعه شناسي بوده است. اين اصطلاح توانست در کمتر از دو دهه، ادبيات بسيار گسترده اي را به خود اختصاص دهد و به مفهومي، کم و بيش، اسطوره اي تبديل شود ، به گونه اي که برخي از نويسندگان آن را حتي بيش از يک کليد واژه علمي و همسنگ يک نظريه پنداشتنه اند (اجتهادی، ۱۳۸۶).

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

ایمان و همکاران (۱۳۸۷) بررسي تطبيقي سرمايه اجتماعي و سلامت رواني دانشجويان غيربومي دانشگاههاي تهران و شيراز را انجام دادند. روش مطالعه پيمايش است كه در آن از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. ۵۰۰ نفر دانشجويان غيرساكن دو دانشگاه تهران و شيراز به شيوه تصادفي سيستماتيك براي مطالعه انتخاب شدند. نتايج حاصل از تحليل مميزي نشان مي دهد كه احتمال ارتقا سلامت رواني دانشجويان تحت تاثير متغيرهايي چون سرمايه اجتماعي، سن افراد، ميزان درآمد خانوادگي و قوميت آن ها مي باشد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد هر اندازه افراد در ساختار اجتماعي موجود داراي سرمايه اجتماعي بالاتري باشند، سلامت رواني آن ها در وضعيت بهتري قرار خواهد گرفت.

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۷- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۸- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۹- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

14 − 12 =

0