بررسی اصطکاک و خواص پوشاندن تیتانیوم پوشش های مدرج-کامپوزیتی Ti/TiB2/MoS2 ته نشین شده با CFUBMS تحت هوا و شرایط خلاء

Investigation of the friction and wear properties of Ti/TiB2/MoS2 graded-composite coatings deposited by CFUBMS under air and vacuum conditions (2014)

بررسی اصطکاک و خواص پوشاندن تیتانیوم پوشش های مدرج-کامپوزیتی Ti/TiB2/MoS2 ته نشین  شده با       CFUBMS     تحت هوا و شرایط خلاء

توضیحات: ۶ صفحه انگلیسی، ۹ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

پوشش MoS2 به طور موثر در خلاء و در محیط آب بدون بخار به دلیل ضریب اصطکاک افزایش یافته و طول عمر خدمات کاهش یافته ، تحت شرایط جوی استفاده می شود. عناصر آلیاژ (به عنوان مثال، Ti ، Nb ، Cr)و ترکیبات مختلف بسیاری (به عنوان مثال، TiN, TiB2) به منظور افزایش اصطکاک و خواص پوشاندن پوشش MoS2 استفاده می شود. در این مطالعه ، پوشش کامپوزیتی مدرج Ti/TiB2/MoS2 (GCC) توسط کندوپاش مگنترون میدان بسته نامتعادل، ته نشین شد (CFUBMS). خواص ساختاری پوشش ها با اسکن میکروسکوپ الکترونی، (SEM)، طیف سنجی پراکنده انرژی (EDS) و انکسار اشعه ایکس (XRD) مورد بررسی قرار گرفت. سختی پوشش با استفاده از تستر میکروسختی ، اندازه گیری شد. خواص تریبولوژیکی پوشش ، تحت هوا و شرایط خلاء مشخص شد. Ti/TiB2/MoS2 (GCC)انعکاس های MoS2 (002)و TiB2 (100)دارد.پوشش ها یک ساختار متراکم و غیر ستونی ارایه دادند.خواص تریبولوژیکی پوشش ، در شرایط هوا و خلاء به طور قابل توجهی سختی، ضخامت و نسبت محاسبه میزان عناصر در ساختار را  تحت تاثیر قرار داده است.

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۵۰۰۰ تومان)

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

2 − یک =

0