بررسی اثربخشی بازآموزی سبک های اسنادی بر خودکار آمدی و انگیزش تحصیلی دختران دبیرستانی

دانلود پروپوزال تکمیل شده و پر شده: بررسی اثربخشی بازآموزی سبک های اسنادی بر خودکار آمدی و انگیزش تحصیلی دختران دبیرستانی

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

یکی از مهم ترین عوامل شناختی مؤثر برپیشرفت تحصیلی خودکارآمدی[۱] است . Woul ( 2017) گزارش کرده است که اگر دانش آموزان باور داشته باشند که باتلاش قابل قبولی می توانند یاد بگیرند، تلاش بیشتری کرده ودر مواجهه با مشکلات پافشاری بیشتری می کنند . خودکار آمدی به عنوان یک ویژگی شخصیتی پیش بینی کننده می تواند در موقعیت های تحصیلی عاملی مؤثر باشد. بنایراین چگونگی رفتار افراد ، اغلب می تواند از طریق باورهایی که آن ها در مورد توانایی هایشان دارند، پیش بینی شود (سید محمدی، ۱۳۸۷). خودکارآمدی یکی از سازه های مهم نظریه شناختی – اجتماعی Bandura[2] است وبه معنی اطمینان وباور فرد نسبت به توانایی های خود در کنترل افکار ، احساسات ، فعالیت ها ونیز عملکرد مؤثر در موفقیت های استرس زاست ( ۲۰۱۷،et al. ، Bandura) . باور خود کار آمدی از چهار منبع شکل می گیرد : تجربه های شخصی ؛ تجربه های دیداری ؛ ترغیب کلامی و حالات زیست شناختی . خودکار آمدی دریافت شده در چهار فرایند اصلی اثر گذاری می کند : فرایندهای شناختی ، انگیزشی عاطفی وگزینشی .باورهای خود کار آمدی بر الگوی اندیشه اثر می گذارد (سید محمدی ،۱۳۸۷) . خودکار آمدی حیطه های مختلفی دارد که عبارتند از : الف – خودکارآمدی اجتماعی[۳] ب- خودکارآمدی تحصیلی[۴] ج- خودکارآمدی هیجانی[۵] د- خودکارآمدی جسمانی[۶] . خودکارآمدی تحصیلی به معنی استقامت در انجام دادن تکالیف ، سطح عملکرد بالا ومتناسب با توانایی ها ، جستجوی موفقیت ، توانایی مسئله گشایی ، نترسیدن از شکست ، اهداف بالاتر ، تعهد وپایداری در رسیدن به آن ها وتسلط برخود است و به عنوان یکی از عرصه های بروز خودکار آمدی مورد توجه متخصصان واقع شده است که به عنوان قضاوت شخص در مورد توانایی هایش برای سازماندهی و اجرای فعالیت های خاص در به دست آوردن انواع طرح های عملکرد تحصیلی تعریف شده است  (Shultz & Shultz ،۱۳۸۰).

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

پروژه آماده مدیریت، حسابداری، پروپوزال آماده تقریبا رایگان ارشد و دکتری روانشناسی، پرسشنامه و ترجمه آماده کشاورزی، علوم سیاسی، معماری، عمران و همه رشته های دانشگاهی، پروپوزال پر شده مدیریت آموزشی، تکنولوژی آموزشی، تربیت بدنی، ترجمه مقالات آماده، پروپوزال با مقاله بیس آماده

 

[۱] .Self-efficacy

[۲] .Social-cognitive theory

[۳] . Social Self-efficacy

[۴] .Academic Self-efficacy

[۵] . Emotional  Self-efficacy

[۶]. Physiological Self-efficacy

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

6 + 16 =

0