: بررسي عوامل مؤثر بر وفاداري و رضايت مندي مشتريان نمايندگي‌هاي شرکت بيمه پاسارگاد در شهرستان اصفهان

دانلود پروپوزال آماده: : بررسي عوامل مؤثر بر وفاداري و رضايت مندي مشتريان نمايندگي‌هاي شرکت بيمه پاسارگاد در شهرستان اصفهان

 فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف

مديريت بازرگاني (گرايش بازرگاني داخلي)

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

در شرايط رقابتي کنوني شرکت‌هايي  با عملکرد برتر در صنايع مختلف در حال حرکت به سمت حفظ مشتريان و جلب وفاداري آنها مي‌باشند، زيرا اغلب بازارها در مرحله بلوغ خود قرار دارند، رقابت در حال افزايش و هزينه‌هاي جذب مشتريان جديد نيز به شدت افزايش يافته‌ است (کاتلر و آرمسترانگ، ۱۹۹۹)[۱].حفظ مشتري و جلب وفاداري آن، براي ادامه کسب‌وکار امري حياتي تلقي‌ مي‌شود. در اين ميان صنعت بيمه  نيز از اين قاعده مستثني نيست. بنابر اين بيمه‌ها نيز مي‌بايست براي بهبود وفاداري مشتريان خود بدنبال استراتژي‌هاي گوناگون مديريتي‌ باشند(اهيجي،۲۰۱۸)[۲]. براي‌ مشتريان  هنگام خريد کالا و محصولات عدالت در خريد و کيفيت خدمات حائز اهميت مي‌باشد،ادراكات مشتري از عدالت در خدمات بيان كننده ي قضاوت وي در ارزيابي ورودي و خروجي مبادله است (اوليور، ۱۹۹۷)[۳].

رشد و توسعه بيمه به عنوان يکي از شاخص‌هاي توسعه يافتگي جوامع به شدت تحت تأثير ميزان رضايت مشتريان (بيمه گذاران )، قرار دارد و حفظ و بقاي شرکت‌هاي بيمه در گرو رضايت بيمه گذاران آن شرکت‌هاست . کيفيت خدمات و کسب رضايت مشتري و وفاداري براي بقاي بيمه گر اساسي است، بويژه کيفيت خدمات پس از فروش که مي‌تواند نتايج بسيار مثبتي در زمينه وفاداري مشتري و فروش‌هاي مجدد داشته باشد . کيفيت خدمات دريافت شده يک نياز رقابتي است و بسياري از شرکت‌ها امروزه به سوي کيفيت بر مبناي مشتري،به عنوان يک اسلحه استراتژيکي قوي تغيير جهت داده اند .آنها رضايت و ارزش مشتري را به وسيله ارتباط سازگار بين نيازهاي مشتري و مزيتها و خدماتي که در محصول يافت مي‌شود،ايجاد کرده اند (تسوکاتوس و گراهام ۲۰۱۸)[۴]مديران صنعت بيمه­ براي جلوگيري از گرايش‌يافتن مشتري به سمت رقبا بيش از هر زماني مي‌بايست در پي درک خواسته و نيازهاي مشتريان باشند، تا بهتر بتوانند نيازهاي آنها را برآورده کنند و روابط بلندمدت تجاري با آنها برقرار نمايند. انتظار مي­رودكه عدالت بر كيفيت خدمات تأثير بگذارد، زيرا ابعاد عدالت توزيعي، رويه اي و مبادله اي- يا فاكتورهايي كه تعيين كننده ي عدالت خدمات هستند، به هم مربوط مي‌شوند (بردي و کرنن، ۲۰۱۶ ).شوماخر و لويس (۱۹۹۹)[۵]، بيان مي­کنند:“وفاداري زماني اتفاق مي‌افتد که مشتريان احساس کنند سازمان مورد نظر به بهترين وجه ممکن مي‌تواند نيازهاي مربوطه آنها را برطرف کند به طوري که رقباي سازمان از مجموعه ملاحظات مشتريان خارج شده و به خريد از سازمان به صورت انحصاري اقدام نمايند.” (الهي و حيدري، ۱۳۸۴، ۱۵۵)

 

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

 

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

 

 

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

 

[۱] Kotler & Armstrong

[۲] Ehigie,B.O.

[۳] Oliver

[۴] Tsoukatos & Graham

[۵] Schumacher & Lewis

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

10 + 1 =

0