: بررسي رابطه بین نوع ساختار سازمانی و عدالت سازمانی با خودکارآمدی حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشگاه یاسوج

دانلود پروپوزال آماده: :   بررسي رابطه بین نوع ساختار سازمانی و عدالت سازمانی با خودکارآمدی حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشگاه یاسوج

 فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف

مدیریت آموزشی

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

در عصر حاضر دگرگونی ها به گونه ای است که در بسیاری از حوزه ها مسائل متعدد و بحران های بسیاری به وجود آمده و در نتیجه سازمان ها و مدیران آنها ناگزیرند تا به ابزارهای سازمانی مناسب متوسل شوند. یکی از این ابزارها، ساختار سازمانی است. در واقع تغییرات سریع در شرایط محیط ایجاب می کند که سازمان ها ساختار و گردش کار خود را بهبود دهند. ساختار، نحوه ی کارکرد افراد را تعیین می کند و نحوه ی کارکرد  افراد هم تعیین کننده شکل ساختار سازمان است. در واقع اثر بخشی و کارآیی سایر ارکان سازمان در صورت وجود نیروهای انسانی سالم تضمین می گردد (مرادمند و کریمی، ۱۳۸۹).

وجود ساختار  برای اثر بخش شدن عملکرد سازمان و حمایت از تلاش افراد ضروری اند زیرا ساختار یک چارچوب برای اداره وسازماندهی فراهم می کند و در واقع به وسیله آن است که مقاصد و کار در سازمان انجام می شود .پس مدیران نیازمند درک ضرورت ساختار سازمان و طراحی آن هستند. وظیفه ی ساختار سازمانی فراهم کردن چار چوبی است که با توجه به آن ضوابط و مقررات وضع و از طریق آن تصمیمات به شیوه ی منظمی، شکل گیرند.

پر واضح است که انصاف والاترين ارزش انساني و گوهري گرانبها در راه تحقق حقوق بشر  و به ­عنوان ارزشی اساسی است (كاتوزيان[۱]،۲۰۱۸)، که اغلب در سازمان­ها با عنوان عدالت سازماني از آن ياد مي‌شود (فارمر[۲] و همكاران، ۲۰۱۷). عدالت سازماني مرحله‌اي است كه كاركنان احساس مي‌كنند، قوانين، رويه‌ها و سياست‌هاي سازماني مربوط به كار آن‌ها، منصفانه است (بيز[۳]، ۲۰۱۶). معمولا در تقسيم بندي  عدالت سه مفهوم عدالت توزيعي، رويه‌اي، و مراوده‌اي مطرح می­شوند (سيتر[۴]، ۲۰۱۷؛ مك دوول و فليچر[۵]، ۲۰۱۷) که فرايندهاي عدالت نقش مهمي در آن ايفا مي­كند، لذا چگونگي برخورد با افراد در سازمان­ها ممكن است باورها، نگرش‌ها و احساسات آن‌ها به ­ويژه ادراك افراد (اساتيد) را از برابري و چگونگي برخورد منصفانه در حوزه كار را تحت تاثير قرار ‌دهد (مورمن[۶]، ۱۹۹۱؛ حسين زاده، ۱۳۸۵).

در دهه اخير، توجه بسياري به عدالت سازماني به­ عنوان يك ساختار مهم و يك زمينه تحقيقي قابل توجه در روانشناسي صنعتي و سازماني معطوف شده است. همچنین امروزه با توجه به نقش همه جانبه آموزش عالي و دانشگاهها در زندگي اجتماعي انسان‌ها، نقش عدالت در اين سازمان‌ها پيش از پيش آشكارتر شده است. دانشگاه‌ها در حقيقت نمادي از جامعه بوده و تحقق و اجراي عدالت در آن، به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه مي­باشد. بي­عدالتي و توزيع غيرمنصفانه دستاوردها و ستاده­هاي سازمان، موجب تضعيف روحيه اساتید و تنزل روحيه تلاش و فعاليت در آنان مي­شود، بنابراين رعايت عدالت، رمز بقاء و پايداري جريان توسعه و پيشرفت سازمان و كاركنان آن است (الوانی و پور عزت، ۱۳۸۲). عدالت سازماني نیز به رفتار منصفانه و اخلاقي افراد درون يك سازمان اشاره مي‌كند. رفتار منصفانه چيزي است كه كاركناني كه زمان و توانايي­هاي خود را در يك سازمان صرف مي‌كنند، از آن انتظار دارند (گرينبرگ، ۱۹۹۳).

 

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

 

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

 

 

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

 

[۱]. Katozian

[۲]. Farmer

[۳]. Bies

[۴]. Sitter

[۵]. McDowall & Fletcher

[۶]. Moorman

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

14 + یک =

0