بررسي تاثير ويژگي هاي خاص شرکت بر مديريت سود با استفاده از تغييرات در دفعات گردش داراييها و حاشيه سود خالص در شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پروپوزال آماده: : بررسي تاثير ويژگي هاي خاص شرکت بر مديريت سود

با استفاده از تغييرات در دفعات گردش داراييها و حاشيه سود خالص

در شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف

حسابداري

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

هدف صورت هاي مالي ارائه اطلاعات تخليص و طبقه­بندي شده درباره وضعيت مالي، عملکرد مالي و انعطاف­پذيري مالي واحد تجاري است که بر طيف گسترده­اي از استفاده­کنندگان صورت­هاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع شود. رقم سود نيز يکي از اجزايي اطلاعات صورت­هاي مالي است که در تصميم­گيري اشخاص برون سازماني جهت برآورد ارزش سرمايه­گذاري، ارزيابي عملکرد شرکت و غيره موثر است.

سود خالص يكي از مهمترين اقلام تهيه شده با سيستم حسابداري است كه توسط استفاده­كنندگان درون و برون سازماني به منظور گرفتن تصميم­هاي اقتصادي مورد استفاده قرار مي­گيرد. اهميتي كه سود حسابداري براي استفاده­كنندگان از اطلاعات مالي دارد، باعث شده است كه مديريت واحد تجاري به مبلغ و چگونگي تهيه و ارائة آن توجهي خاص قائل شود. دلايل احتمالي زيادي براي مديريت سود وجوددارد. براي مثال، اگر شركتي سود باثباتي گزارش كند، سهامداران احساس اطمينان بيشتري خواهند كرد، مديريت سود تاثير مطلوبي بر ارزش سهام و هزينة سرمايه دارد، يا سهامداران اطلاعات بيشتري از اعلام سود به دست خواهند آورد.

بنابراين، با توجه به اهميت سود و محتواي اطلاعاتي بالايي كه سود دارد مديران همواره در تلاشند كه در راستاي اهداف خاصي كه دنبال مي­كنند، مبلغ سود گزارش شده را دستكاري نمايند. مسأله اصلي در رابطه با اين مطلب، اين است كه چرا مديران به دنبال دستكاري سود هستند، چگونه سود را مديريت مي­كنند و پيامدهاي اين گونه رفتار چيست؟ و چه عواملي بر مديريت سود شرکت ها تاثير دارد؟ از عواملي كه مي­تواند در مديريت سود تأثيرگذار باشد، ميزان بدهي و فرصت­هاي رشد، دفعات گردش دارايي­ها و حاشيه سود خالص شركت است، بنابراين در اين پژوهش تلاش مي­شود به بررسي اثر دفعات گردش دارايي­ها و حاشيه سود خالص شركت بر مديريت سود با توجه به برخي از ويژگي هاي شرکت مانند اندازه، اهرم، نرخ رشد واندازه صنعت مورد آزمون قرار گيرد. جهت بررسي اين موضوع از اطلاعات شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و به وسيله رگرسيون چند متغيره استفاده شده است.

مديريت سود در ادبيات حسابداري از مباحثي است كه در حوزه سود حسابداري مطرح مي­شود. اين مبحث در حسابداري از حدود ابتداي قرن بيستم به بعد با تحقيقات مختلفي توسط صاحبنظران رشته حسابداري شكل گرفت. هر يك از اين پژوهش­ها از ابعاد خاصي و با عبارت متفاوتي نظير دستكاري سود، هموارسازي سود و در نهايت مديريت سود به موضوع پرداخته­اند.

شناخت مديريت سود در ارزيابي عملکرد اقتصادي کنوني وپيش­بيني سودآوري آينده به منظور تعيين ارزش شرکت براي کاربران صورتهاي مالي مهم است. اگر چه اغلب تشخيص مديريت سود دشوار و وقت گير است به ويژه در تعاريف عام مديريت سود که در آن انگيزه خاصي براي مديريت سود وجود ندارد.

در تجزيه و تحليل دو پونت  بازده دارايي هاي يک شرکت ROA)) از نسبت فروش به خالص دارايي­هاي عملياتي (ATO) و حاشيه سودخالص يعني نسبت درآمد عملياتي به فروش( (PMاستفاده مي شود که در بيشتر موارد و به ويژه در کتابهاي درسي از تجزيه و تحليل صورت هاي مالي به طور گسترده­اي براي بررسي سودآوري و کارايي عملياتي استفاده مي شود. در تجزيه و تحليل دو پونت فروش جهتي کلي به سرمايه گذاري و درآمد يک شرکت مي دهد و خالص داراي هاي عملياتي در ترازنامه و خالص درآمد عملياتي در صورت سود و زيان ارتباط مستقيمي با فروش دارند.

به عبارت ديگر تغييرات ATO و MP تحقيقات بيشتري در تجزيه و تحليل کيفت سود هستند بايد توجه داشت که تغييرات خلاف جهت در  ATOو    PM مي تواند نشانه مديريت سود باشد. اساس اين مشاهدات درترازنامه و صورت سود زيان است که تضمين مي کند مديريت سود باعث تغيير در خالص دارايي هاي عملياتي ودرامد عملياتي در يک جهت (افزايش يا کاهش)و ATOوPM   درخلاف آن جهت مي شود. در سودهاي که بوسيله فروش مديريت مي شوند اين روابط بر قرار هستند: حاشيه سود در فروش هاي مديريت شده از حاشيه سود در فروشهاي مديريت نشده بيشتر است اگر بازده دارايي ها در فروش هاي مديريت نشده از بازده دارايي هادر فروش هاي مديريت نشده کمتر باشد تغييرات مستقيم و مخالف در  PMوATO مکمل مفيدي براي اقلام تعهدي غير عادي در تشخيص مديريت سود است. (جانسن[۱]،بهار ۲۰۱۶)

 

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

 

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

 

 

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

 

[۱] -JANSEN

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهارده + شش =

0