برده داری در فقه امامیه، بردگی از نظر اسلام،

متغیرها: برده داری در فقه امامیه، بردگی از نظر اسلام،

توضیحات: ۳۰ صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه فقه و حقوق و علوم قرآنی، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

برده‌داری در فقه امامیه

موضوع بردگى از نظر اسلام همواره از موضوعات مهم و بحث برانگيز درحوزه‌ی انديشه اسلامى، به ويژه در باب حقوق بشر است. موضوع بردگى در اسلام بسيار پردامنه و ابعاد و جوانب گوناگون فقهى، فكرى و تاريخى دارد.

موضوع «بردگى در اسلام» گرچه به دليل عدم كارآيى آن در ساحت عمل به موضوعى فراموش شده در پژوهش هاى اسلامى تبديل شده و از گردونه اجتهادهاى نوين فقهى خارج شده است، اما از آن جا كه موضوع حساس تاريخى است پژوهشگران مسلمان و غيرمسلمان به آن توجه داشته و گاه دستاويزى براى عيب جويى و شبهه افكنى دشمنان كج انديش و مخالفان اسلام قرار گرفته است.

برخى با ناديده انگاشتن سهم اسلام در مبارزه‌ی فكرى و عملى با برده‌دارى و تلاش وسيع و پی‌گير رسول خدا(ص) در حل اين معضلِ ريشه دار اجتماعى، مبارزه تدريجى اسلام با برده‌دارى و پذيرش اجبارى آن را در موارد خاص به طرفدارى همه جانبه اسلام از برده‌دارى تفسير كرده اند، به ويژه رفتار حاكمان و دولت هاى ظالمى كه به نام اسلام بر مردم حكومت مى‌كرده اند را نيز به پاى اسلام نوشته و انتقاد خود را از دولت هاى اسلامى متوجه اصل دين اسلام كرده اند. حال آن كه اگر واقعيات و شرايط اجتماعى عصر ظهور اسلام به خوبى تبيين شود و به سابقه‌ی بسيار طولانى برده‌دارى در ميان ملت‌ها و دولت‌ها و بدرفتارى با بردگان در جهان توجه شود، به تلاش وسيع اسلام در حل اين معضل اجتماعىِ تاريخ بشر و تحول در وضع زندگى و خوش‌بختى بردگان پى خواهيم برد.

 

بردگى در جاهليت

برده‌دارى با سابقه بسيار طولانى در ميان تمام ملل و اقوام و كشورهاى جهان باستان رايج و متداول بود و پس از آن نيز همواره ادامه يافت. در مناطق تمدن خيز شبه جزيره‌ی عربستان، به ويژه جنوب آن كه خاستگاه تمدن‌ها و حكومت هاى كهن بوده، نظام برده‌دارى از سوى حاكمان اجرا مى‌شده است. علاوه بر اين، مجاورت عربستان با حكومت ايران و روم كه از دولت هاى برده دار آن دوره بودند و هم چنين سكونت قبايل يهودى و مسيحى در عربستان كه برده‌دارى ازاصول فرهنگى اجتماعى آن‌ها بود، در آشنايى مردم عرب با برده‌دارى بى تأثير نبوده است. به هر حال، جامعه جاهلى، جامعه اى برده دار بوده و سيستم اقتصاد برده‌دارى بر آن حاكم بوده است (ابوزیدآبادی، ۱۳۸۵،‌ ص۷۸).

……………….

– اسباب وعوامل بردگى در جاهليت

……………..

– اسارت در جنگ

جنگ از شاخصه‌هاى عرب جاهلى به حساب مى‌آيد؛ نزاع ميان قبايل به صورت سنتى جارى در ميان عرب درآمده بود و به طور دایم، ذهن آنان را به خود مشغول مى‌كرد. بسيارى از جنگ‌هاى عرب، ريشه در فقر اقتصادى و كمبود منابع توليد، از جمله آب و چراگاه داشت. زندگى در باديه و ضرورت تعليف احشام و اغنام اقتضا داشت تا قبيله در مكان‌هايى اقامت گزيند كه از نظر زيستى، شرايط آماده داشته باشد. اقوام عرب براى حفظ جان خود و به دست آوردن آب و غذا دست به جنگ مى‌زدند. البته عوامل ديگرى، نظير برترى طلبى، كسب افتخار و شرف و مسایلى چون عشق به دختران يك قبيله و… نيز از عوامل جنگ و درگيرى در جاهليت بود (جواد على، المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام، ج ۵، ص ۴۰۳). ……………..

……….

– تجارت

……………..

– فقر

فقر از عوامل بردگى در جاهليت بوده است؛ افرادى براى نجات خود يا فرزندانشان از گرسنگى به بردگى تن مى‌دادند. نقل است كه عوائل بن باعت فرزندان پسر و دختر خود را به سبب فقر و تنگ دستى فروخت (جواد على، المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام، ج ۷، ص ۴۵۶). برخى از كسانى كه فرزندان خود را مى‌فروختند شرط مى‌كردند كه حق ولاء[۱] براى آن‌ها ثابت باشد. حق ولاء يكى از اسباب ارث به حساب مى‌آمد.

…………….

– بدهكارى

…………….

– سرقت (آدم ربايى)

…………..

– تاریخ بردگی اسیران

………………

– رفتار با بردگان درجاهليت

– جايگاه اجتماعى بردگان

بردگان در جاهليت، پايين ترين جايگاه و منزلت اجتماعى را داشتند و طبقه‌ی پست و فقير جامعه به حساب مى‌آمدند. آن‌ها در رديف حيوانات به شمار مى‌رفتند و از همه‌ی حقوق انسانى و مزاياى اجتماعى محروم بودند. رويكرد عرب جاهلى به بردگان، رويكرد ابزارى و كالايى بود؛ برده، كالاى مصرفى و خدماتى بود كه بدون هيچ محدوديتى در تمام زمينه‌ها استثمار مى‌شد. برده هيچ حرمت و احترامى نداشت. بردگان همواره تحقير و مسخره مى‌شدند. كسى كه برده را مى‌خريد ريسمانى به گردنش مى‌انداخت و مانند چارپا او را به منزل خود مى‌برد و برده، نه اراده و اختيارى داشت و نه حق اظهار نظر و بيان رأى و عقيده بدون اجازه‌ی مالك. برده كالايى بود كه در بازار، خريد و فروش مى‌شد و قيمت متغيرى داشت. سن و سال برده يا زيبايى و هنر و توانايى و جنسيتش موجب تفاوت قيمت آن بود (جواد على، همان، ج ۷، ص ۴۵۳).

………………

– نقش بردگان در اقتصاد

…………………..

تجارت

…………..

كشاورزى

…………..

چوپانى

……………

صنعت

………….

– استفاده نظامى از بردگان

……………

– سوءاستفاده جنسى از بردگان

……………

– تنبيه و شكنجه بردگان

……………

– آزاد كردن بردگان در عصر جاهلى

……………..

– «ولاء» و گونه هاى آن در عصر جاهلى

……………

  1. ولاء رق

……………

  1. ولاء عتق

……………

– بردگى از نظر اسلام

……………….

– موانع لغو دفعى بردگى

………….

– اقدامات رسول خدا(ص) در حذف نظام برده‌دارى

– مبارزه‌ی بنيادين با برده‌دارى

………………..

– محدود كردن اسباب و عوامل بردگى

………….

– گشودن درهاى آزادى به روى بردگان (عتق)

…………….

– شيوه‌ی اسلامى بهترين راه كار در امر بردگى

……………..

– آزادى مشروط

……………..

– اعدام و قتل همه‌ی اسرا در همه‌ی موارد

……………..
– نگهدارى اسيران در زندان‌ها

………………..
– بردگى خصوصى با مدت معين

………………

– بردگى خصوصى بى مدت

………………

– مقابله به مثل و مجازات كفار حربى

………………

 

فهرست منابع

 

قران کریم

 

– منابع عربی

  1. ابن ابى الحديد (۱۳۷۸ق)، شرح نهج البلاغه، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، قم، دار احياء الكتب العربيه.
  2. ابن اثير جزرى، محمد (۱۳۶۴)، النهايه فى غريب الحديث و الأثر، تحقيق طاهر احمد زاوى و…، چاپ چهارم: قم، اسماعيليان.

……………..

……………

 

 

انجام پایان نامه مدیریت، دانلود پروپوزال آماده مدیریت بازرگانی، دولتی، بحران، دانلود پروپوزال تکمیل شده مدیریت جهانگردی، انجام پروپوزال مدیریت، پرسشنامه تکمیل شده، مقاله با ترجمه آماده، ترجمه آماده مقاله، انجام مقاله آی اس آی، نوشتن پایان نامه مدیریت، مشاوره پایان نامه مدیریت، فصل دوم پایان نامه، پروپوزال و پایان نامه آماده روانشناسی، انجام پایان نامه دکتری، انجام پروپوزال ارشد، انجام پروپوزال دکتری، انجام پایان نامه ارشد

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

 

[۱] – رابطه اى دوسويه كه برده را به اربابش پيوند مى داد، ولاء رق گفته مى شد. برده با تمام وجود در اختيار ارباب بود در عوض، ارباب برده را همچون يكى از افرد قبيله خود حمايت مى كرد. ارباب تنها وارث برده بعد از مرگش بود. ولاء داراى معانى و مصاديق متعددى است كه به آن اشاره خواهد شد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهار + شانزده =

0