: باز زنده سازي ارگ حکومتي بوشهر به عنوان مجموعه گردشگري محله شنبدي با رويکرد بوم گرايي در معماري

دانلود پروپوزال آماده: : باز زنده سازي ارگ حکومتي بوشهر به عنوان مجموعه گردشگري محله شنبدي با رويکرد بوم گرايي در معماري

 فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف

معماري گرايش:  معماري

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

با افزايش روز افزون ساخت و ساز ها در شهر ها بافت ارزشمند و قديمي شهر کم کم فرسوده و از کانون توجه خارج شده است . اين مساله از آنجا ناشي مي شود که تناسبات و ابعاد و اندازه هاي شهر ها نسبت به گذشته تغيير کرده و معابر بالاخص با توجه به وسايل نقليه و نياز هاي آن زمان شکل گرفته بوده است. با ورود اتومبيل به کشورمان کم کم ابعاد و اندازه ها و تناسبات ديگري مورد نياز بود.بدين روي چهره ي شهر ها دگرگونه شد.به گونه اي که ديگر بافت هاي قديمي و تاريخي شهر ترک گفته شده و افراد به مکان هاي ديگر جابجا شدند و توسعه ي شهر در جهاتي ديگر صورت پذيرفت. علاوه بر آن تغيير در شيوه ي زندگي افراد و غلبه ي اين تفکر که بناهاي فرسوده و قديمي ديگر محلي از اعراب در زندگي امروز ندارند باعث بي مهري هر چه بيشترساکنين و مسئولين و دست اندرکاران شهر نسبت  به اين بافت هاي ارزشمند تاريخي شد.  شهر بوشهرنيز از اين قاعده مستثني نبوده و بافت تاريخي اين شهر دچار فرسودگي و تخريب هاي فراواني شده است. اين بافت مسکونيتاريخي با توجه به نياز هاي ساکنين خود از نقطه نظر اقليمي و روش زندگي، يکي از بهترين پاسخ هاي ممکن را طي ادوار گذشته داده، به گونه اي که نظر بسياري از صاحب نظران در عرصه ي معماري پايدار ، که خود عمر چنداني به صورت تخصصي ندارد را به خود جلب کرده است. اين مجموعه مسکوني داراي تک دانه هاي بسياري بوده که همگي با يکديگر و در زير ساختاري با نام بافتي واحد عمل کرده و بافت تاريخي ارزشمند را به وجود مي آورند، کالبدي يکپارچه و هماهنگ با يکديگر و با زمينه ي شکل گرفته در آن . بسياري از اين تکدانه ها ارزشمند بوده و بسياري ديگر فاقد ارزش هاي زيبايي شناسي مي باشند اما بايد توجه داشت که تمامي اجزا ساز و کار هويت بخشي و پايداري را در اين بافت تامين مي کنندو تمامي دانه ها در جايگاه خود داراي ارزش بوده و نقش خود را در پايداري محيطي و حيات بافت به خوبي ايفا مي کنند. هر بنا علاوه بر پاسخ گويي به ثبات اقتصادي بايد منعکس کننده الگوي زندگي، فرهنگ مکان و اقليم نيز باشد. يانگ طراحي بوم گرا را طراحي جامعي توصيف مي کند که تاثيرات مثبت فراواني بر سامانه هاي زيستي و منابع غير قابل بازگشت در زيست بوم دارد . در بافت کهن شهر بوشهر که داراي دوجنبه ي وجودي فيزيکي – فرم و ساختار – و عملکرد يا کارکرد مي باشد مي توان رابطه ي محيط مصنوع و طبيعي را مشاهده نمود. عملکرد هماهنگ با محيط يکي از شاخصه هاي معماري سنتي شهر بوشهر  مي باشد. معماري بوشهري را مي توان معماري بوم گرا خواند به اين شرط که مساله تداوم در زمان و پويايي در آن مورد توجه قرار گيرد . اين گونه از معماري تا به امروز از پويايي و زندگي برخوردار بوده اما متاسفانه با رويکرد توسعه طلبانه شهر ها اين بخش ارزشمند تاريخي مورد بي توجهي واقع شده و در عوض يافتن راهکاري براي تداوم حيات اين معماري دست به تخريب و از بين بردن صورت مساله زده مي شود. عدم وجود زير ساخت هاي مناسب شهري و ارضاي نياز اي ساکنين و ترغيب افراد توانمند به سرمايه گذاري در  اين ساختار منسجم و زنده ( نيمه جان) دليلي است بر اين اتفاق.

 

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

 

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

 

 

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

15 − یازده =

0